Nie dla płaskich dachów

Miasto 29 października 2019 Wydanie 40/2019
Nie dla płaskich dachów
Fot. M. Węgrzyn

Na poniedziałkowym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej, radni nie przyjęli uwagi do projektu zmiany planu miejscowego dla terenu Myślenice-Centrum, dotyczącej możliwości wprowadzenia dachów płaskich w budynkach mających powstać na terenie między ulicami: Kraszewskiego, Sienkiewicza, a Starą Cegielnią.

Przypomnijmy: burmistrz wraz z projektantką zmiany planu stali na stanowisku, że nowopowstające budynki powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy i jej regionalnego charakteru. W związku z tym opowiadali się za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Z kolei za jej przyjęciem optowali członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej – w szczególności radna Grażyna Ambroży oraz radny Tomasz Wójtowicz.

Obawy budził fakt, że zmiana dotyczyła terenu, który znajduje się w bardzo eksponowanym miejscu miasta - świetnie widocznego zarówno dla tych, którzy poruszają się zakopianką, jak i przejeżdżających ulicą Kraszewskiego czy Sienkiewicza. Tymczasem inwestor wnioskujący o zmianę w planie miejscowym ma możliwość zabudowania 70% wspomnianego terenu, realizując zabudowę wielorodzinną i usługową do wysokości 4. kondygnacji. Obawiając się, że w kolejnym, eksponowanym miejscu, tuż na wjeździe do miasta powstanie obiekt w żaden sposób nie nawiązująca do naszej regionalnej architektury i w trosce o spójny charakter zabudowy miasta, radni zagłosowali przeciwko przyjęciu uwagi.

Marta Duszyk

Wyjaśnienie w sprawie artykułu: „Nie dla płaskich dachów”

W odpowiedzi na żądanie zamieszczenia sprostowania informacji zawartych w artykule: „Nie dla płaskich dachów” autorstwa Marty Duszyk, który ukazał się w wydaniu 40/2019 Gazety Myślenickiej wyjaśniamy: w artykule „Nie dla płaskich dachów” autorka w akapicie zaczynającym się od słów: „Przypominamy: burmistrz wraz z projektantką…” opisywała stanowisko burmistrza, projektantki, radnej Grażyny Ambroży i radnego Tomasza Wójtowicza, prezentowane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, która odbyła się 23 października. (por. także „Czy radni zeszpecą nam krajobraz Myślenic?”, gazeta.myslenice.pl z dn. 25.10.br)

W żadnym fragmencie tekstu autorka nie odnosiła się do tego, jak podczas posiedzenia głosowali poszczególni radni.

redakcja „Gazety Myślenickiej”