Nie jesteście pokoleniem klęski...

23 września 2010 Wydanie 36/2010
Nie jesteście pokoleniem klęski...
XX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich AK

Tradycyjnie na Suchej Polanie między Kamiennikiem a Łysiną 11 września uroczystą, patriotyczną Mszą świętą przy ołtarzu polowym pod pomnikiem Obwodu AK „Murowa” rozpoczął się XX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich Armii Krajowej pod honorowym patronatem senatora Stanisława Bisztygi i posła Marka Łatasa

Zanim rozpoczęły się uroczystości Kapelan Ludzi Gór ks. Józef Orawczak i ks. dyrektor Domu Księży Emerytów Andrzej Klem poświęcili piękny, nowy, okazały krzyż, który wykonał Józef Kus i Tomasz Bartko z Lipnika, a postawiony w miejsce dawnego, oazowego, który ścięli wandale. Następnie orkiestra dęta OSP Zasań pod dowództwem kapelmistrza Zygmunta Moryca i młodzieżowa orkiestra dęta OSP Lipnik pod dyrekcją Stanisława i Janusza Paluchów wprowadzili 31 pocztów sztandarowych, kombatanckich, wśród nich także tradycyjnie, oryginalny proporzec bojowy oddziału „Śmiały” zgrupowania AK Obwód Murawa, Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Myślenice, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych koło Myślenice, Oddziału Partyzanckiego „Potok”, Batalionu Wilga, „Mrówki” Ziemi Wielickiej, 12 pułku piechoty AK, Kombatanckiego i Więźniów Politycznych z Wiśniowej, Pcimia, Lipnika.

Tegoroczne uroczystości uświetniła Kompania Honorowa 2 Pułku Zmechanizowanego z Krakowa pod dowództwem podporucznika Krzysztofa Rybickiego, a pododdział prowadził Paweł Łopata, drużyna harcerska ZHP Hufca Myślenice z komendantem Józefem Jaskiem oraz Szwadron Pułku Jawornik im. XXI Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Duży udział w tym przedsięwzięciu miał szef Wydziału Wychowawczego 2 Pułku Zmech. podpułkownik Krzysztof Miękina, także obecny podczas uroczystości. Mimo niesprzyjającej aury na polanie zgromadziło się blisko 800 uczestników, co wybitnie dowodzi, że pamięć o bohaterach, walkach partyzanckich i wydarzeniach z lat okupacji hitlerowskiej nadal jest żywa. Przybyła licznie młodzież ze szkół średnich, gimnazjów i podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

Tradycyjnie dopisali uczestnicy walk partyzanckich, kombatanci, mieszkańcy okolicznych wiosek pamiętający krwawe pacyfikacje sprzed 66 lat, dzieci i młodzież szkolna. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. porucznik Zbigniew Łodziński ps. Niedźwiedź uczestnik tamtych walk z września 1944 roku, porucznik Tadeusz Piotrowski ps. Kłos walczący w oddziałach „Żółwia” i „Dębu”, uczestnicy drugiej konspiracji i harcerstwa zastępu „Sępy” Tadeusz Pytlik i Jan Hołuj, senator Stanisław Bisztyga, poseł Marek Łatas, starosta Józef Tomal, wicestarosta Krzysztof Halek, burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski, przewodniczący RM Jerzy Grabowski, sekretarz gminy Bronisław Poradzisz, wójt Pcimia Daniel Obajtek, Raciechowic Marek Gabzdyl, Wiśniowej Julian Murzyn, Lubnia Kazimierz Szczepaniec, nadleśniczy Stanisław Widz, komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Sławomir Kaganek, komendant KP Policji Zbigniew Filiczak, prezes zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzej Burzawa, zastępca komendanta powiatowego PSP Wojciech Murzyn, członkowie Zarządu Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego ps. „Grot” przy Kole Wieliczka na czele z prezesem Stanisławem Dziedzicem, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Piotr Kurek.

Komandor Zlotu Stanisław Cichoń oficjalnie otworzył uroczystość witając zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej zasłużonej działaczki PTTK i krajoznawcy, zawsze zaangażowanej w organizację Zlotu Stanisławy Walków. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestry, Mszę świętą sprawowali: kapelan Ludzi Gór ks. proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu Józef Orawczak, ks. prałat Michał Mikołajczyk proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z Dobczyc, ks. kanonik Andrzej Klem z Makowa Podhalańskiego. Liturgię Mszy św. wzbogacił grą i śpiewem Ojciec Tadeusz Bargiel - zakonnik Braci Mniejszych Kapucynów im. Św. Franciszka z Tenczyna.

Niezmiernie patriotyczną i wymowną homilię wygłosił tradycyjnie ks. Józef Orawczak. Mówił: – Bracia żołnierze! Nie jesteście pokoleniem klęski i nie jesteście pokoleniem, które tylko odwraca do tyłu głowę i rozpamiętuje wydarzenia przeszłości. Ludzie AK w trudnych, powojennych latach nie zaprzepaścili swoich ideałów, nie sprzeniewierzyli się dziedzictwu Chrystusowego Krzyża, na który zaprzysięgli swą miłość i służbę dla Ojczyzny. Pokolenie, które podjęło zwycięską walkę o lepszy los Polski – pokolenie Solidarności wsparło się mocno o Waszą Akowską tradycję. Pytał między innymi: - Kto wygra bitwę o duszę polskiego narodu, która toczy się od czasu, kiedy Polska odsunąwszy komunizm wpadła w pułapkę nowych zagrożeń. A kiedy takie pytania stawiamy, to znowu nasz wzrok pada na Was, umiłowani bracia żołnierze. Jeszcze Wasza rola nieskończona, jeszcze nie czas sztandary zwijać! Nadal macie być przewodnikami narodu i nadal macie uczyć prawdy prostej, a tak dziś potrzebnej: że tak znaczy tak, a nie znaczy nie.

Po nabożeństwie podniosły apel poległych odczytał podporucznik Krzysztof Rybicki i nastąpiła salwa honorowa, wcześniej żołnierze zaciągnęli również wartę przy pomniku. Następnie liczne delegacje parlamentarzystów, kombatantów, władz samorządowych powiatu i gmin, stowarzyszeń i szkół złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Miłym akcentem było wręczenie przez Ludwika Starzaka kombatantom, wyróżnionym gościom i sponsorom książki pt. „Tak było! Wspomnienia z lat 1939-1945” Kazimierza Sobolewskiego „Słoneczny, Vis” oraz przez Piotra Przęczka opracowania p.t. „Działalność AK w Dobczycach i okolicy”.

Potem orkiestry odprowadziły poczty sztandarowe, a uczestnicy zlotu mogli posilić się pyszną grochówką i kiełbasami z grilla serwowanymi przez niezawodną firmę Józefa Górki, „Wędzonka”.

Stanisław Cichoń