(Nie)Odpowiedzialni właściciele zwierząt

Region 11 czerwca 2019 Wydanie 21/2019
(Nie)Odpowiedzialni właściciele zwierząt

W okresie wakacyjnym liczba porzuconych zwierząt, a zwłaszcza psów, drastycznie wzrasta. Wyjeżdżający na urlop właściciele czworonogów zapominają, że zwierzęta to istoty żywe odczuwające cierpienie.

O przypadkach znęcania się nad zwierzętami albo braku sprawowania nad nimi właściwego nadzoru, słyszymy niemalże codziennie. Okrutne zachowania nasilają się szczególnie w okresie letnim, kiedy właściciele czworonogów bezmyślnie porzucają je, oddają do schroniska, a nawet zabijają, by pozbyć się zbędnego problemu.

W tym roku liczba zwierząt oddanych do schroniska zwiększyła się w okresie letnim o mniej więcej 20%. Również liczba interwencji straży miejskiej związanych ze zwierzętami jest rok rocznie coraz większa. Jednym z przykładów jest historia psa, który został wyrzucony z bagażnika samochodu przez dwie młode osoby na terenie Myślenic. Pies został zabrany do schroniska, a funkcjonariusze straży miejskiej, dzięki świadkom tego zdarzenia, przekazali sprawę organom ścigania. Parę lat temu strażnik miejski uwolnił dużego psa, mieszańca doga z wilczurem, porzuconego i przywiązanego do drzewa na sznurku o długości 40 cm. Pies również trafił do schroniska.

Latem jak bumerang powraca też problem psów, które wypuszczane przez swoich właścicieli bez opieki, bywają agresywne w stosunku do ludzi i zwierząt. Oczywiście odpowiedzialność spada zawsze na właściciela czy opiekuna. A ten często pozbawiony jest wyobraźni, skoro puszcza psa bez smyczy w miejscu publicznym. Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych psów.

Nieludzkie i nieodpowiedzialne zachowanie wobec czworonogów nie pozostaje jednak bezkarne. Za złe traktowanie zwierząt można trafić do więzienia nawet na 3 lata.

Straż miejska przypomina

Ustawa o ochronie zwierząt, nie tylko nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli czworonogów, ale również przewiduje surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Oto kilka najczęściej łamanych zasad:

* Właściciel zwierzęcia domowego ma obowiązek zapewnienia mu pomieszczenia z dostępem do światła dziennego, chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, a zwierzę znajdujące się w takim pomieszczeniu powinno mieć możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała, dostęp do odpowiedniej karmy i wody.

* Trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dozwolone jest tylko w określonych warunkach – zwierzę nie może być przywiązane na dłużej niż 12 godzin, a długość uwięzi nie powinna być krótsza niż 3 m.

* Porzucenia czworonoga to forma znęcania się nad zwierzętami, podobnie jak utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Kary i społeczna dezaprobata

Za niestosowanie się do tych zasad grozi grzywna, areszt lub więzienie. – Zwiększanie kar za zadawanie cierpienia zwierzęciu jest z pewnością pozytywnym zjawiskiem, ale ważny jest też społeczny brak aprobaty takich zachowań. Należy nagłaśniać przypadki przemocy wobec zwierząt i nie godzić się na nie w swoim otoczeniu. Informując policję o wykroczeniach i przestępstwach oraz reagując na okrucieństwo wobec zwierząt, przyczyniamy się do polepszenia losu czworonogów – mówi komendant SM w Myślenicach Tomasz Burkat

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien też pamiętać, że prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzania go każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Pilnowanie psów

O tym, że w miejsca ogólnodostępne psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł, słyszał prawie każdy. Obowiązki te nakłada na właścicieli psów ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, a także prawo miejscowe (regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminie).

Kolejnym ważnym elementem jest wyprowadzanie psów do lasu. Nie wolno wypuszczać ich tam bez smyczy. Art. 166. kodeksu wykroczeń informuje o karze grzywny lub nagany za puszczanie w lesie psa luzem, poza czynnościami związanymi z polowaniem.

Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie. Najczęściej jest to uszkodzenie rzeczy, ale coraz częściej słyszymy też o przypadkach poważnego pogryzienia dziecka lub osoby dorosłej. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeśli w wyniku niedopilnowania zwierzęcia dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z obowiązku właściwej opieki, poniesie karę materialną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.

Szczególne warunki dla ras psów uznawanych za agresywne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. określa rasy psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.) i nakłada na ich właścicieli obowiązek uzyskania zezwolenia właściwego organu gminy, czyli u nas wydziału ochrony środowiska. Do ras wymienionych w rozporządzeniu należą: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Sprzątajmy po czworonogach

O obowiązkach właścicieli zwierząt mówią także przepisy lokalne. Zwłaszcza te, które dotyczą sprzątania po czworonogach. Pozostawianie zwierzęcych odchodów w miejscach publicznych – ulicach, skwerach, parkach jest nie tylko zakazane, ale też uwłacza samemu właścicielowi zwierzaka.

Odpowiedzialny jest człowiek

Pamiętajmy, że za zachowanie zwierzęcia zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią np. psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – m.in. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem czworonoga, pamiętaj, że brak wyobraźni lub ignorancja mogą doprowadzić do poważnej tragedii!

GSI