Nieodpłatna pomoc prawna

Region 18 czerwca 2019 Wydanie 22/2019
Nieodpłatna pomoc prawna

W 2019 r. większa grupa osób może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej od poniedziałki do piątku przez profesjonalnych prawników w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 (pok. nr 4).

W myśl zmienionej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2030 z późn. zm) od 1 stycznia 2019 r.

do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Rejestracja wizyty odbywa się telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59. Osoby mające problem z komunikowaniem się przez telefon, mogą skorzystać z zapisu na poradę prawną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: npp@myslenicki.pl.

Przewidziana jest także możliwość świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom niepełnosprawnym ruchowo lub obłożnie chorym w miejscu ich zamieszkania, a w przypadku osób z problemami z komunikacją głosową – np. w miejscu, w którym możliwa jest pomoc tłumacza na język migowy. Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością. W szczególnych przypadkach przewidziana jest też możliwość udzielenia pomocy zdalnej przez telefon lub e-mail – oczywiście po dopełnieniu koniecznych formalności.

Mieszkańcy powiatu myślenickiego mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 (pok. nr 4) w dniach: poniedziałek – od godz. 08 do 12; wtorek – od godz. 15 do 19; środa – od godz. 08 do 12; czwartek – od godz. 14 do 18; piątek – od godz. 08 do 16. Ponadto na terenie powiatu działają też punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach Dobczyce, Lubień, Siepraw i Sułkowice.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.myslenicki.pl.

Oprac. red.