Życzenia

Nowe władze powiatu myślenickiego wybrane

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010
Nowe władze powiatu myślenickiego wybrane
Zarząd Powiatu

Najważniejszymi punktami sesji był wybór: starosty, wicestarosty, przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady oraz członków zarządu powiatu.

W sali obrad w Starostwie Powiatowym w Myślenicach 1 grudnia odbyła się I sesja IV kadencji Rady Powiatu Myślenickiego, w której oprócz nowo wybranych radnych uczestniczyli m.in.: burmistrz miasta i gminy Myślenice Maciej Ostrowski, burmistrz miasta i gminy Sułkowice - Piotr Pułka, wójt gminy Wiśniowa - Wiesław Stalmach, wójt gminy Siepraw - Tadeusz Pitala, wicewójt gminy Pcim i radny sejmiku małopolskiego – Jarosław Szlachetka, dyrektor PUP Mieczysław Kęsek, sekretarz powiatu Grzegorz Chłuda, skarbnik Maria Niżnik, oraz komendanci Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Sławomir Kaganeg, Policji Zbigniew Filiczak i Straży Miejskiej Tomasz Burkat.

Pierwszym punktem sesji było wręczenie przez przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej Anetę Komendę zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Powiatu oraz złożenie uroczystego ślubowania przez 23 radnych.

Najważniejszymi punktami sesji był wybór: starosty, wicestarosty, przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady oraz członków zarządu powiatu. Nad przebiegiem tajnego głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Stanisław Cichoń (przewodniczący), Piotr Dziadkowiec i Krzysztof Trojan.

Na przewodniczącego Rady Powiatu Józef Tomal zgłosił kandydaturę Henryka Migacza, który  w tajnym głosowaniu otrzymał 12 głosów radnych, przeciwnych było 10, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu. Henryk Migacz został wybrany po raz kolejny na przewodniczącego Rady Powiatu.

- Uczynię wszystko aby w Radzie dominowały racje i argumenty, a nie polityka i emocje. Zapraszam do rzetelnej pracy - podkreślił. Na wiceprzewodniczących Rady wybrano Marka Urbańskiego - 14 głosów za, 9 przeciw (kandydat zgłoszony przez J. Dudzika) oraz Andrzeja Urbańskiego - 14 głosów za, 9 przeciw (zgłoszonego przez Henryka Migacza). Stanisław Cichoń w imieniu Forum Ziemi Myślenickiej, PO, PSL i Andrzeja Urbańskiego zaproponował kandydaturę Józefa Tomala na starostę. Uzasadniając swoją propozycję mówił o doświadczeniu Józefa Tomala w pracy w samorządzie, dobrej współpracy z burmistrzami i wójtami gmin powiatu, licznych zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych podczas pełnienia przez niego funkcji starosty. W tajnym głosowaniu przy oddanych ważnych 23 głosach Józef Tomal został wybrany na starostę (za kandydaturą opowiedziało się14 radnych, przeciw było 8, jedna wstrzymała się od głosu). Starosta na funkcję wicestarosty zgłosił kandydaturę Tomasza Susia, który przy 15 głosach za, 8 przeciw został wybrany nowym wicestarostą. Członkowie Zarządu Powiatu zostali również zgłoszeni przez starostę i wybrani podczas głosowania: Józef Dudzik (za 15, przeciw 8), Krzysztof Heród (za 14 przeciw 9), Bolesław Pajka (za 16 przeciw 7 głosów).

Po licznych gratulacjach i podziękowaniach w dalszej części spotkania radni przyjęli dwie uchwały.

Wyrażono zgodę na przedłużenie na czas określony od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. wynajmu lokali użytkowych w budynku SP ZOZ Myślenice z przeznaczeniem na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyrażono zgodę na zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2010.

Małgorzata Strączek