Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Zawadzie

Region 13 sierpnia 2019 Wydanie 29 bis/2019
Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Zawadzie

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Myślenice powstał nowy chodnik przy drodze powiatowej nr K1945 w Zawadzie. We wtorek 6 sierpnia odbyło się oficjalne oddanie chodnika przez przedstawicieli wykonawcy na ręce starosty powiatowego Józefa Tomala, burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jerzego Grabowskiego.

Modernizacja drogi powiatowej nr K1945 Zawada – Siepraw obejmowała m.in. budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku prawie 700 metrów bieżących. Zgodnie z umową zawartą w maju bieżącego roku, Starostwo Powiatowe oraz Miasto i Gmina Myślenice po połowie partycypowały w kosztach tej inwestycji. Procedurę przetargową oraz nadzór nad wykonaniem chodnika prowadziło Starostwo Powiatowe we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych. Łączny koszt, poniesiony na tę inwestycję z budżetu Miasta i Gminy Myślenice, wyniósł 300 tys. zł.