Nowy dyrektor MOKiS

Nowy dyrektor MOKiS

Piotr Szewczyk przez najbliższy rok będzie pełnił funkcję dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Burmistrz Jarosław Szlachetka powierzył mu pełnienie obowiązków do stycznia 2020 roku. Piotr Szewczyk od 2016 roku pracował jako zastępcy dyrektora MOKiS. Z kulturą w Myślenicach związany jest od ponad 15 lat

Co czeka MOKiS w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

- Przede wszystkim to będzie czas na nową organizację pracy. Chcemy pewne procesy usprawnić i wdrożyć nowe rozwiązania - zarówno w Myślenickim Ośrodku Kultury, jak i na Krytej Pływalni. Mam nadzieje, że w ten sposób uda nam się usprawnić pracę całej instytucji z korzyścią dla mieszkańców, bo to przecież o ich kulturalne potrzeby należy zadbać w pierwszej kolejności.

Jaki jest Pana pomysł na Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu?

- Od pierwszych chwil kiedy zacząłem pracować w MOKiS nie ukrywałem, że moją główną intencją jest jego szerokie otwarcie na artystyczne inicjatywy różnych grup i odbiorców. Chciałbym, żeby każdy miał takie poczucie, że MOKiS jest dobrem wspólnym i wszyscy możemy się w nim spotykać i pracować razem. Bez względu na różnice. Zależy mi na stwarzaniu warunków do rozwoju dla ludzi, którzy autentycznie chcą coś zrobić dla tego miasta.

Co konkretnie ma Pan na myśli?

- Pracuję od jakiegoś czasu nad modernizacją naszych pracowni. Chciałbym docelowo, żeby różne stowarzyszenia twórcze miały u nas swój własny, porządny kąt. Pracownie, które tętnić będą życiem: fotograficzne, muzyczne, graficzne, rodzinna, senioralna, itp. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ma być nie tylko instytucją prezentującą kulturę, ale także uczestniczącą w życiu lokalnej społeczności. Chcemy budować szeroką koalicję na rzecz kultury. Pierwsze kroki już podejmujemy włączając się aktywnie w grupę przygotowującą partnerstwo na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce razem z ośrodkami m.in. w Chrzanowie, Zawoi, Starym Sączu czy Gorlicach.

Wspomina Pan o remontach, co będzie się dziać w tej kwestii w najbliższym czasie?

Zakończyliśmy w grudniu pierwszy etap remontu tzw. sali lustrzanej. W tym roku chcemy jeszcze zbudować tam funkcjonalną scenkę, zamontować okotarowanie oraz oświetlenie sceniczne. Także w tym roku realizować będziemy III etap projektu inwestycyjnego finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakres prac wejdzie m.in. remont sali kameralnej oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej. Czekamy na rozstrzygnięcie tegorocznych programów MKiDN. Przygotowałem wniosek na adaptacje pomieszczeń piwnic i magazynów na potrzeby nowych pracowni twórczych.

A jaki jest pomysł na działalność kulturalną?

- Myślę, że przez te ponad dwa lata razem z Natalią Nowacką i całym zespołem pracowników MOKiS pokazaliśmy, że w Ośrodku Kultury może się dziać dużo i ciekawie. Staramy się bazować na lokalnym potencjale twórczym, dlatego często organizujemy wydarzenia w oparciu o artystów mających związek z Myślenicami. Kultura ma być takim procesem, który wypływa z naturalnej potrzeby człowieka, jaką jest poznawanie i doświadczanie, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły – wspólnie spróbujemy je zrealizować w oparciu o dostępne w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu możliwości.

Piotr Szewczyk urodził się w Myślenicach. Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od wczesnych lat szkolnych działał aktywnie w młodzieżowych organizacjach społecznych. Pierwsze doświadczenia samorządowe zdobywał jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego, rzecznik prasowy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego i dwukrotny przedstawiciel Małopolski podczas Europejskiego Forum Młodzieży (Erfurt i Frankfurt).

W 2002 roku ukończył Szkołę Samorządową i Praw Człowieka. Stypendysta Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” dla studentów szczególnie aktywnych edukacyjnie. W latach 2003 - 2005 dziennikarz w Gazecie Krakowskiej. Od 2005 do 2016 roku pracownik samorządowy w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Od 13 lat dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Założyciel i prezes Myślenickiego Towarzystwa Kultury (2011). W latach 2015-2016 wiceprzewodniczący ds. zespołów folklorystycznych i festiwali Polskiej Sekcji International Organization of Folk Art. Pomysłodawca i współtwórca Festiwalu Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)