Nowy ośrodek opieki psychiatrycznej na ul. Drogowców

Nowy ośrodek opieki psychiatrycznej na ul. Drogowców

Od początku listopada w Myślenicach rozpoczęły działalność prowadzone przez Szpital Babińskiego poradnie zdrowia psychicznego oraz oddziały dzienne. W ten sposób mieszkańcy cierpiący na zaburzenia psychiczne mają łatwiejszy dostęp do pełnej gamy bezpłatnych świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej

Szpital Babińskiego konsekwentnie rozbudowuje system tak zwanej koordynowanej opieki psychiatrycznej, dzięki któremu osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne mają możliwość korzystania ze świadczeń adekwatnych do ich aktualnego stanu zdrowia. W okresach zaostrzeń objawów choroby, jeżeli wymaga tego sytuacja, zostają hospitalizowane. Nie zawsze jednak hospitalizacja jest konieczna, czasem wystarcza wizyta u lekarza w poradni zdrowia psychicznego, ewentualnie leczenie w oddziale dziennym, gdzie pacjent spędza 6 do 8 godzin dziennie korzystając z konsultacji lekarza, psychoterapii, terapii zajęciowej i uczestnicząc w spotkaniach społeczności terapeutycznej, natomiast mieszka w domu.

Zespół Leczenia Środowiskowego w Myślenicach powstał w budynku przy ul. Drogowców 5, natomiast Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Drogowców 6. Co więc zmieni się dla cierpiących na zaburzenia psychiczne mieszkańców Myślenic oraz okolic w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej? Po pierwsze będą mieli znacząco łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty oraz psychologa i pielęgniarki psychiatrycznej; po drugie korzystanie z systemu opieki koordynowanej - a więc pozostawanie pod opieką tego samego lekarza znanego pacjentowi i znającego pacjenta, bez względu na to, z której ze wspomnianych form leczenia korzysta; po trzecie możliwość proponowania zlokalizowanej blisko najbardziej odpowiedniej do aktualnego stanu zdrowia formy leczenia i wsparcia; wreszcie lepszy kontakt zespołu leczącego z lokalnymi instytucjami sektora pomocy społecznej, dzięki czemu ewentualne wsparcie udzielane przez te instytucje odbywają się we współpracy profesjonalistów z obu tych sektorów i są dostosowane do świadczeń medycznych.

Według statystyk opublikowanych w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 23,4 % Polek i Polaków doświadczy w ciągu swego życia zaburzeń psychicznych, a w 2016 roku liczba ofiar samobójstw była wyższa niż liczba ofiar wypadków drogowych. Stąd problem odpowiednio wczesnego podjęcia leczenia czy uzyskania wsparcia w kryzysie psychicznym jest sprawą istotną społecznie.

Informacje o szczegółowych propozycjach leczenia i wsparcia udzielanego przez funkcjonujące zespoły leczenia środowiskowego oraz przez nowo utworzone jednostki Szpitala Babińskiego dostępne są na stronie www.babinski.pl

Zespół Leczenia Środowiskowego w Myślenicach znajduje się w budynku przy ul. Drogowców 5, tel. 12 272 -56- 70, a Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Drogowców 6, tel. 12 312-71-47.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Sekretarz redakcji. Niezbędny w funkcjonowaniu tygodnika. Od lat związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał od poezji publikując w ramach Grupy Literackiej "Tilia" (HISTORIA, KULTURA, SPORT)