Nowy rok w nowej szkole

Nowy rok w nowej szkole
Fot. M. Gmyrek

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach dzień 2 września 2019 r. był wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy 145 uczniów i grono nauczycieli rozpoczęło wspólną pracę i poszukiwanie wiedzy, która w przyszłości pozwoli im znaleźć swoje miejsce w świecie, w ramach ponownie powołanej do życia Szkoły Podstawowej nr 1.

Nie dziwi więc, że to właśnie w tej szkole w rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 wziął udział burmistrz Jarosław Szlachetka, wiceburmistrz Mateusz Suder i wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Halina Cimer.

Szkoła podstawowa w Myślenicach, założona w 1874 r, po latach, gdy w jej murach uczyło się gimnazjum nr 1, reaktywowana została uchwałą Rady Miejskiej w 2019 r. Będzie szkołą dla 188 uczniów, którzy podzieleni zostali na 9 oddziałów. W klasach pierwszych naukę rozpoczyna 40 uczniów. Zgodnie z planami, szkoła w tym roku nie będzie miała klasy ósmej, gdyż jak mówi dyrektor Tadeusz Jarząbek, nie było sensu tworzyć klasy dla uczniów, którym do zakończenia szkoły podstawowej pozostał już tylko rok.

Dyrektor szkoły i nauczyciele są świadomi odpowiedzialności za losy szkoły i wysokich oczekiwań rodziców, uczniów. Zdają sobie sprawę z ogromnej pracy, jaka ich czeka, szczególnie w zakresie dostosowania metod form pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz odpowiedniego wyposażenia sal lekcyjnych. Są jednak na to przygotowani i wierzą, że zbudują nową, dobrą szkołę, w której głównymi celami będzie:

- wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,

- wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

- Chcemy skupić się na zdobywaniu przez ucznia wiedzy, ale także pragniemy – z racji historii szkoły – uczyć naszych wychowanków patriotyzmu i dostrzegania związku miedzy przeszłością a teraźniejszością – mówi dyrektor Tadeusz Jarząbek.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.