Nowy samochód na 110-lecie OSP Zarabie

Nowy samochód na 110-lecie OSP Zarabie

Poświęcenie nowego samochodu ratowniczego Iveco Eurocargo OSP Zarabie połączyło z wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych druhów. W ten sposób druhowie świętowali swoje 110-lecie

Uczestnicy uroczystości zebrali się pod halą widowiskowo-sportową na Zarabiu i wspólnie przeszli do kościoła pw. Św. Franciszka, gdzie mszę w intencji strażaków odprawił proboszcz, a jednocześnie kapelan służb mundurowych naszego powiatu ks. Józef Orawczak. W kazaniu mówił o wielkim darze, jakim dla współmieszkańców jest pasja i powołanie strażaków. Człowiek pozostawiony sam ma niewiele szans przetrwania w obliczu klęsk żywiołowych. W suplikacjach od XVIII w. śpiewa się w kościele „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie”.

Strażacy są zaś ludźmi, którzy w obliczu klęski nie baczą na własne zdrowie i życie, tylko ratują bliźniego. Dlatego tak ważne jest, by byli dobrze wyposażeni i mogli tym skuteczniej nieść pomoc. Podkreślił, że szlachetna postawa strażaków dotyczy nie tylko drugiego człowieka, ale również Ojczyzny, którą trzeba kochać bez względu na wszystko, za sam fakt, że jest Ojczyną, tak jak bezwarunkowo kocha się ojca. Zachęcał druhów, by gasili to, co złe, ale też budowali dobro w swojej dalszej służbie Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Po mszy uczestnicy, prowadzeni przez Reprezentacyjną Orkiestrę Miasta i Gminy Myślenice, przeszli na plac przed halą widowiskowo-sportową na ciąg dalszy uroczystości. Po mustrze honorowej prowadzonej przez naczelnika Marcina Panusia i wciągnięciu flagi państwowej na maszt prezes OSP Zarabie Grzegorz Panuś powitał gości: posła Jarosława Szlachetkę, Tomasza Dzidka z wojewódzkiej PSP, komendanta powiatowego PSP Sławomira Kaganka, prezesa powiatowej ZOSP RP Jana Podmokłego, prezesa miejsko-gminnego Waldemara Pachonia, starostę Józefa Tomala i członka zarządu powiatu Krzysztofa Halka, burmistrza Macieja Ostrowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Wójtowicza, dyrektora UMiG Mieczysława Kęska, ks. kapelana Józefa Orawczaka, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów i przedstawicieli firm, instytucji oraz delegacje zaprzyjaźnionych OSP, druhów i mieszkańców.

Prezes przypomniał najważniejsze fakty z historii jednostki, poczynając od pierwszej sikawki ręcznej z 1932 r. - jednej z pierwszych w całym naszym powiecie. Pierwszego samochodu jednostka dorobiła się w 1964 r. Mówił o kolejnych krokach milowych w jej rozwoju, aż po wpisanie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1997 roku, pozyskanie nowoczesnego sprzętu, w tym motopomp, agregatu prądotwórczego, lekkiego samochodu terenowego, wreszcie w 2010 r. quda 4x4 do prowadzenia akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.

O nowy średni samochód bojowy druhowie starali się od 2012 r. Efektem tych starań jest pozyskany pod koniec ubiegłego roku samochód Iveco Eurocago 4x4, który zastąpił wysłużonego, 35-letniego stara 266. Nowe auto kosztowało 754.977 zł, z czego 450 tys. zł dołożyła do jego zakup gmina Myślenice, 200 tys. zł pozyskano od Komendanta Głównego PSP, 100 tys. zł z puli przekazanej komendantowi głównemu przez firmy ubezpieczeniowe.

Druhowie z Zarabia od dawna oszczędzali na wkład własny i byli na niego przygotowani. Niemniej korzystny przetarg pozwolił im zachować zdecydowaną większość oszczędności i zostały one przeznaczone na kontynuację prac remontowych części bojowej strażnicy.

Uroczystego przekazania kluczyków i dokumentów do tego samochodu dokonali burmistrz Maciej Ostrowski i poseł Jarosław Szlachetka na ręce wiceprezesa jednostki Damiana Ulmana, a poświecił go ks. Józef Orawczak.

Po wręczeniu odznaczeń, przekazaniu kluczyków i dokumentów do nowego samochodu oraz jego poświęceniu, kierowca zademonstrował sprawność pojazdu, a prezes Grzegorz Panuś podkreślał jego walory, które lokują ten pojazd w gronie najnowocześniejszych w gminie i powiecie.

Odznaczenia dla zasłużonych

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Stanisław Poradzisz; Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Łukasz Knapczyk, Damian Ulman, Maciej Ulman i Michał Szymski; Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - Paweł Obajtek i Kazimierz Włoch; Odznaki Strażak Wzorowy - Wojciech Batko, Jan Dziadkowiec, Bartłomiej Górka, Adam Janosz, Paweł Obajtek, Stanisław Pokój i Grzegorz Turcza.

W kolejnej części uroczystości głos zabierali goście. Poseł Jarosław Szlachetka wyraził radość i dumę z poziomu OSP w naszej gminie i jednostki OSP Zarabie, a przedstawiciel wojewódzki PSP - odczytał list gratulacyjny od komendanta wojewódzkiego. Za zaangażowanie i oddanie służbie dziękowali druhom z Zarabia komendant Sławomir Kaganek, starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, który podkreślił też kulturotwórczą działalność jednostki na rzecz mieszkańców dzielnicy i miasta oraz poinformował, że OSP Zarabie otrzyma nagrodę w dziedzinie kultury w wysokości 100 tys. zł. Prezes gminny ZOSP RP Waldemar Pachoń wręczył ponadto prezesowi jednostki list gratulacyjny. Starosta poinformował, że od przyszłego roku powiat podwyższy kwotę, którą wspiera corocznie po jednej jednostce z każdej gminy i dwie z gminy Myślenice z 5 na 10 tys. zł.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)