Nowy sztandar OSP Bysina

Nowy sztandar OSP Bysina
Fot. Ryszard Sobkowicz

Po prawie czterech dekadach użytkowania dotychczasowego sztandaru, jednostka OSP w Bysinie otrzymała nowy, zgodny z aktualnym regulaminem ZOSP RP. W sobotę 26 sierpnia odbyła się uroczystość jego poświęcenia i nadania jednostce

W uroczystości wzięli udział: poseł Jarosław Szlachetka, starosta powiatu Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek, zastępca komendanta Komendy Powiatowej PSP Wojciech Murzyn, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wójtowicz i jej wiceprzewodnicząca Eleonora Kuklewicz-Lejda, kierownik biura zarządzania kryzysowego UMiG Jacek Warzecha, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły i komendant gminny Roman Ajchler, księża: proboszcz Sławomir Kowalski, były proboszcz Jan Borzęcki, rodak Jacek Budzoń (proboszcz w Biertowicach) i Marek Fit (proboszcz w Jasienicy). Ponadto w uroczystości uczestniczyły reprezentacje jednostek z gmin Myślenice i Sułkowice, poczty sztandarowe szkół w Bysinie wraz z dyrektorkami i mieszkańcy Bysiny. Uroczystości uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice.

W kościele

Święto rozpoczęła msza koncelebrowana, podczas której kazanie wygłosił ks. proboszcz Sławomir Kowalski. Nawiązał w nim do symboliki i znaczenia sztandaru oraz jego jednoczącego charakteru, odwołującego się do wspólnie wyznawanych wartości.

Poświęcenie sztandaru

Po mszy, w dalszej części uroczystości, sztandar został poświęcony przez ks. proboszcza i oficjalnie przekazany jednostce przez prezesa powiatowego ZOSP RP Jana Podmokłego. Dowódcą uroczystości był prezes miejsko-gminny ZOSP RP, a zarazem członek jednostki w Bysinie Waldemar Pachoń.

Z historii jednostki

Po powitaniu gości i dokonaniu ceremonii poświecenia prezes Sławomir Strzelec przedstawił pokrótce historię jednostki w Bysinie, istniejącej od 1899 r. Wspomniał założycieli (powstała z inicjatywy Rady Gminy Bysina z naczelnikiem Jakubem Dziatkowcem) oraz pierwsze władze z prezesem Ludwikiem Cyrkiem i naczelnikiem Józefem Hołujem. Plac pod pierwszą, drewnianą remizę zakupiono w 1911 r., a pod koniec lat 50., przy udziale mieszkańców całej Bysiny, drewniana siedziba zastała przebudowana na obecną murowaną. W historii najnowszej jako przełomowy zapisał się rok 2013, kiedy to dzięki wsparciu z programu Małopolskie Remizy i wkładowi gminy Myślenice oraz środkom własnym strażnica przeszła remont generalny, a jednocześnie wyposażenie OSP Bysina wzbogaciło się o samochód pożarniczy marki mercedes. W tym to roku jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Podczas uroczystości poświecenia sztandaru zasłużeni druhowie zostali udekorowani medalami i odznaczeniami.

Obecny sztandar zastępuje wcześniejszy, wysłużony już, ufundowany w 1980 r. Nowy na awersie zawiera logo ZOSP RP i motto „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, a rewers przedstawia wizerunek patrona św. Floriana, daty założenia jednostki i ufundowania sztandaru oraz symbol strażacki i symbol serca Pana Jezusa, odwołujący się do wezwania parafii w Bysinie. 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)