Nowy wóz bojowy dla OSP w Zawadzie

Nowy wóz bojowy dla OSP w Zawadzie
Fot. Ryszard Sobkowicz

Za wielką pracę i zaangażowanie dziękowali jednostce OSP Zawada obecni na zebraniu sprawozdawczym w niedzielę 17 lutego. Goście podkreślali, że są pod dużym wrażeniem rozmachu i skuteczności prowadzonych przez nią działań.

Zebranie – jak zawsze w Zawadzie bardzo uroczyste - otworzył koncert orkiestry dętej, wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu państwowego oraz udekorowanie Władysława Wiśniowskiego odznaką za 60 lat służby w straży przez prezesa miejsko-gminnego Waldemara Pachonia, komendanta miejsko-gminnego OSP, a zrazem przedstawiciela Komendy Powiatowej Romana Ajchlera i naczelnika jednostki Zbigniewa Świętka.

Przybyłych powitał prezes Tadeusz Przęczek, a prowadził je wiceprezes Piotr Sikora. Jednostka liczy 58 druhów, w tym 12 kobiet. Prowadzi drużynę młodzieżową dziewcząt i chłopców. W 2018 roku brała udział w 11 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożaru. Ponadto dwukrotnie przejeżdżający druhowie ratowali życie ofiarom wypadków drogowych. Strażacy biorą udział w ćwiczeniach i zawodach, a młodzież ponadto licznie uczestniczy w turnieju wiedzy pożarniczej, zwyciężając na szczeblu gminnym (Jolanta Kasina i Mateusz Siwiec zdobyli w swojej grupie wiekowej I i II miejsce, Dariusz Jarząbek i Magdalena Bujas I i III miejsce, a Karolina Jania i Kamil Pieron I i II miejsce) i powiatowym oraz godnie reprezentując powiat na zwodach wojewódzkich. Strażacka młodzież zdobyła też II miejsce dziewcząt i III chłopców na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. OSP brała ponadto udział w zlocie młodzieży strażackiej w Szaflarach, reprezentacja młodzieży mała okazję już po raz drugi uczestniczyć w wyjeździe do Warszawy do ogrodów Pałacu Prezydenckiego na akcję „Bezpieczne wakacje z Para Prezydencką”, za co prezes skierował serdeczne podziękowania do doradcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mirosława Wiklika. Marzeniem prezesa jest utworzenie przy straży kółka muzycznego dla przedszkolaków, by od najmłodszych lat wiązać zainteresowania dzieci z jednostką i wpierać ich rozwój.

Także dorośli druhowie wysoko plasowali się w sportowo-pożarniczych zawodach powiatowych – kobiety wygrały sztafetę i ostatecznie zajęły III miejsce, a mężczyźni V, zaś oldboje na swoich zawodach wywalczyli II miejsce w powiecie.

Jednostka prowadzi liczne remonty i inwestycje wokół swojego obiektu, które mają służyć całej wsi. Spłacona został działka zakupiona w celu poszerzenia terenu przy strażnicy. Została ona z dwóch stron ogrodzona i powstał na niej parking, który docelowo będzie wyłożony kostką brukową. W ramach budżetu obywatelskiego planowane jest utworzenie też na niej placu zabaw dla dzieci. Przy okazji prezes Tadeusz Przeczek podziękował Piotrowi Sikorze za pomoc w tych inwestycjach, a także za pomoc w odbudowie domu sąsiadowi ze wsi, który znalazł w trudnej sytuacji życiowej.

Obecnie najważniejszym zadaniem inwestycyjnym planowanym w Zawadzie jest wymiana starego, wysłużonego samochodu strażackiego na nowy średni wóz bojowy 4x4. Jednostka planuje też w 2019 r. montaż klimatyzacji w kuchni i bieżące remonty w strażnicy, rozpoczęcie budowy placu zabaw, remont zbiornika przeciwpowodziowego i zakup przyczepki na sprzęt ppoż.

Dużą wagę straż w Zawadzie przywiązuje do uczestnictwa w uroczystościach, świętach i pielgrzymkach. Regularnie wędruje do Łagiewnik i Ludźmierza na pielgrzymkę motocyklową. Zabezpiecza imprezy gminne i parafialne. Bardzo aktywna jest też licząca już 9 lat orkiestra dęta.

W dyskusji goście podkreślali zasługi straży w Zawadzie, która prócz własnej działalności, angażuje się w sprawy wsi, harmonijnie współpracuje z parafią i Kołem Gospodyń Wiejskich. Burmistrz Jarosław Szlachetka szczególnie dziękował za pracę z młodzieżą i działalność orkiestry. Obiecał, że gmina zabezpieczy w budżecie 345 tys. zł na samochód, a pozostałe środki pomoże uzyskać z MSWiA oraz Funduszu Ochrony Środowiska i firm ubezpieczeniowych. Omówił m.in. kontynuację budowy boiska przy szkole i chodnika w Zawadzie.

Jednostce dziękował też członek zarządu powiatu Rafał Kudas, który przedstawił ponadto działania powiatu na rzecz OSP i prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń. Zapowiedział, że planowane jest nowe odznaczenie strażackie „Zasłużony dla pożarnictwa w powiecie myślenickim”. Dziękował za udział druhów z Zawady w powiatowej akcji strażackiego krwiodawstwa. Roman Ajchler z Komendy Powiatowej PSP przypomniał o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych. Podziękowania jednostce składali też sołtys Irena Chlebda, Członek Honorowy Czesław Kosiba i członek zarządu miejsko-gminnego Marek Gubała.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)