Nowy wóz strażacki w OSP Zawada

Region 24 września 2019 Wydanie 35/2019
Nowy wóz strażacki w OSP Zawada
Nowy samochód strażacki OSP Zawada wzbudził ogólny podziw i zainteresowanie mieszkańców

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie odebrali już nowy wóz bojowy. Jest to średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy GBA z napędem 4x4 na podwoziu VOLVO FLD3C.

Łączna wartość nowego wozu dla OSP Zawada wyniosła 791.628,00 zł. Gmina Myślenice zainwestowała w zakup tego samochodu 345 tys. zł w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczny Strażak” dopłacił kwotę 50 tys. zł. Pozostałą część pokryły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w wysokości 300 tys. zł, powiatu myślenickiego w wysokości 10 tys. zł, a 36.628 zł OSP Zawada pokryła z własnych środków. Procedurę przetargową do zakupu nowego wozu bojowego OSP Zawada przeprowadziło Biuro Zamówień Publicznych, natomiast o odbiory i rozliczenia zadbało Biuro Zarządzania Kryzysowego UMiG.

GSI