O bezpieczeństwie nigdy za wiele

O bezpieczeństwie nigdy za wiele
Sympozjum zgromadziło przedstawicieli różnych dziedzin, którzy chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia Fot. Fot. A. Ostafin

Oleksandr Demaniuk – prorektor Instytutu Kształcenia Nauczycieli w ukraińskim Łucku, Tatiana Ciril – wicedyrektorka politechnicznego college’u na Ukrainie oraz Lara Repty z niemieckiej fundacji Bremen Heimstifung i Firat Cem Dogan – specjalista do spraw społecznych i socjalnych z Turcji, gościli na międzynarodowym sympozjum o bezpieczeństwie, które odbyło się w myślenickim wydziale Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Wydarzenie trwało dwa dni. Wzięli w nim udział eksperci, pracownicy uczelni oraz studenci. Pierwszego dnia, w miniony piątek zaproszeni goście (z zagranicy oraz przedstawiciele lokalnych władz i jednostek) wygłaszali wykłady na temat bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym. Wśród nich byli m.in. burmistrz Jarosław Szlachetka, myślenicki starosta Józef Tomal, komendant straży miejskiej Tomasz Burkat i jej kierownik dr Andrzej Kobiałka, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Kaganek.

Burmistrz przygotował multimedialną prezentację przedstawiającą m.in. podejmowane przez samorząd działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz wyniki ankiety odpowiadającej na pytanie, czy mieszkańcy gminy czują się w niej bezpiecznie. Okazało się, że większość respondentów dobrze ocenia poziom lokalnego bezpieczeństwa i nie czuje się zagrożona. Włodarz miasta podziękował straży miejskiej, policji i straży pożarnej za dobrą współpracę. Nawiązał do kampanii „Dajmy młodym siłę - NIE dla hejtu i mowy nienawiści”, realizowanej przez strażników miejskich i zaprezentował zgromadzonym spot reklamujący tę inicjatywę. Wspomniał ponadto o niedawnej debacie dotyczącej hejtu i mowy nienawiści, zorganizowanej w MOKiS z udziałem młodzieży.

Stop przemocy w rodzinie

Starosta Józef Tomal mówił o bezpieczeństwie na drogach oraz aspekcie psychologicznym problematyki poruszanej podczas sympozjum. Przypomniał o realizowanym przez powiat programie na rzecz ofiar przemocy w rodzinie i podkreślił, jak ważne są takie formy wsparcia. Natomiast reprezentanci myślenickiej straży miejskiej Tomasz Burkat i Andrzej Kobiałka poruszyli tematy działań profilaktycznych w sferze bezpieczeństwa oraz cyberprzestrzeni.

Swoją wiedzę przekazywali też zagraniczni eksperci. Patrycja Kniejska i Lara Repty z fundacji Bremen Heimstifung wygłosiły wykłady o formach wsparcia osób starszych w Niemczech w świetle ubezpieczenia pielęgnacyjnego oraz o zabezpieczeniach socjalnych i prawnych pracowników fundacji, a turecki gość Firat Cem Dogan tłumaczył kwestię bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego rodziny, a Tatiana Ciril przedstawiła międzynarodowy aspekt bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Warsztaty i grafika

Drugiego dnia, w sobotę, studenci uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych na sympozjum ekspertów. Wykład wprowadzający bezpieczeństwo państwa w działaniach resortowych wojska polskiego wygłosił dr Jerzy Gut. Podczas warsztatów studenci mogli poznać zagadnienia związane z bezpieczeństwem, wykonując prace graficzne. Wśród tematów były m.in.: Bezpieczeństwo a zagrożenia cywilizacyjne (dr Adrian Mitręga), Procedury i plany operacyjne w zarządzaniu kryzysowym (płk dr inż. Jacek Stempień), Wspieranie rozwoju dziecka i rodziny w ramach działań stowarzyszenia Bezpieczny Dom (mgr Anita Majkowska), Fundusze unijne, zasady pozyskiwania i rozliczania. Analiza finansowa w projektach unijnych (Dariusz Pierzak, Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej) oraz ukraińsko – polska współpraca w zakresie bezpieczeństwa w latach 1919 – 1920 (prof. Oleksandr Demaniuk). Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

– Dzięki temu sympozjum możemy poznać czynniki nam zagrażające i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach – mówiła Natalia Kobiałka, jedna ze studentek uczestniczących w wyda...

Artykuł dostępny tylko dla abonentów - pozostało 30%

Kup cyfrowe wydanie

Uzyskaj dostęp do wszystkich treści strony www
Pobierz całą treśc gazety w formacie PDF
Czytaj gazetę wcześniej niż w kiosku

W prenumeracie od 1,45 zł
Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).