O drogach, chodnikach i opłatach komunalnych

O drogach, chodnikach
i opłatach komunalnych
Fot. Marek Stoszek

W sobotę 9 marca w Krzyszkowicach na zebraniu wiejskim mieszkańcy spotkali się w władzami Miasta i Gminy Myślenice oraz z przedstawicielami powiatu. Burmistrz Jarosław Szlachetka po raz pierwszy po objęciu swojej funkcji w listopadzie 2018 roku uczestniczył w zebraniu w tej miejscowości, na początku zebrania został więc specjalnie przywitany przez przedstawicieli mieszkańców.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel władz powiatowych Rafał Kudas, który omówił działania powiatu, przedstawił dotychczas wykonane inwestycje oraz planowane na najbliższy okres.

Następnie głos zabrał burmistrz Jarosław Szlachetka. Przedstawił sytuację gminy w świetle ostatnio przeprowadzonego audytu i konsekwencje, jakie niesie za sobą stan zastany po objęciu urzędu. Poinformował zebranych, że liczne zaniedbania i błędy w gospodarowaniu majątkiem gminy, w czasie poprzedniej kadencji, niestety wpłyną na spowolnienie zaplanowanych wcześniej inwestycji, ma jednak nadzieję, że nie zatrzymają ich całkowicie. Burmistrz przedstawił również plany inwestycyjne na najbliższy okres, są to m. in. niezbędne remonty przedszkoli, uruchomienie dziennego Domu Seniora, wprowadzenie pilotażowego programu rządowego dotyczącego przywrócenie komunikacji PKS, kontynuacja wymiany pieców w ramach projektu „czyste powietrze”. Jarosław Szlachetka poprosił również mieszkańców o przyjęcie ankieterów, którzy w najbliższych dniach mogą zapukać do naszych drzwi. Przeprowadzane ankiety mają związek z budową kolei aglomeracyjnej do Krakowa.

Następnie mieszkańcy pytali o bieżące sprawy miejscowości. Na pierwszy plan wysunęły się poprawa jakości dróg oraz budowa nowych chodników i modernizacja już istniejących. Istotną dla mieszkańców sprawą jest również rozbudowa kanalizacji oraz możliwość podłączenia do niej kolejnych gospodarstw. W trakcie zebrania pytano także o zabezpieczenie starej szkoły w Krzyszkowicach, która została częściowo rozebrana na polecenie poprzednich władz. Bardzo ważną rzeczą dla mieszkańców Krzyszkowic, ale i całej gminy, bo to pytanie pojawia się praktycznie w czasie każdego zebrania, jest sprawa opłat za wywóz nieczystości i wodę. Burmistrz poinformował, że nie jest planowana podwyżka opłat za wywóz nieczystości, natomiast trwają starania, aby również opłaty za wodę nie uległy podwyższeniu.

Na koniec zebrania burmistrz podziękował obecnemu sołtysowi za pracę w mijającej kadencji i zachęcał mieszkańców do udziału w nadchodzących wyborach, które wyłonią sołtysów i rady sołeckie.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.