O szkole i komunikacji

O szkole i komunikacji
Fot. Fot. Marek Stoszek

W niedzielę 10 marca w strażnicy OSP w Drogini władze miasta oraz sołtys spotkali się na wiejskim zebraniu z mieszkańcami.

Na początku zebrania Jan Podmokły odczytał sprawozdanie z prac rady sołeckiej w mijającej kadencji. Przedstawił również treść interpelacji, które przedstawił burmistrzowi. Dotyczyły one głownie środków na poprawę funkcjonowania wsi, budowę i modernizację dróg, zabezpieczenia środków na funkcjonowanie świetlicy, wykonanie oświetlenia czy budowy zaplecza dla LKS Sęp.

Następnie głos zabrał burmistrz Jarosław Szlachetka, który podobnie jak w czasie trwania zebrań w innych miejscowościach, przedstawił bieżący stan finansów gminy oraz możliwości i ograniczenia inwestycyjne, które one powodują. W wystąpieniu burmistrz poinformował również o działaniach podjętych celem poprawy jakości życia mieszkańców w Drogini.

W czasie ostatnich ferii zimowych ze zorganizowanego wypoczynku na myślenickiej górze Chełm skorzystało dwanaścioro dzieci z Drogini,. Wzięły one udział w nauce jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Na terenie wsi prowadzony jest również projekt mający zagwarantować dzieciom posiłek. Burmistrz zapewnił o swoim wsparciu i pomocy w pozyskaniu środków zewnętrznych na remont i modernizację obiektów dla klubu sportowego Sęp. Kolejnymi ważnymi sprawami dla lokalnej społeczności, do których odniósł się burmistrz, była kwestia budowy sali gimnastycznej. Zaznaczył, że chciałby, aby plany budowy powstały jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie gmina zamierza przeprowadzić modernizację ogrzewania w szkole oraz budowę ścieżki rowerowo-biegowej, a także budowę wieży widokowej. Jednak obecnie ta inwestycja stoi pod znakiem zapytania z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów pod budowę, z powodu bardzo wysokiej ceny, jakiej żąda właścicielka.

W ostatniej części zebrania przyszedł czas na głosy mieszkańców. Pytano o sprawy związane z przyłączem gazu, o naprawę i oznakowanie dróg dojazdowych do zalewu oraz o możliwość stworzenia drogi ewakuacyjnej obok kościoła. Poruszono również kwestie organizacji miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu i możliwości pozyskania jego wyposażenia. Według mieszkańców ważną rzeczą jest również transport osobowy, który ich zdaniem nie spełnia swojej roli, szczególnie jeśli chodzi o dojazd dzieci do szkół. Dlatego też ucieszyła ich informacja o pilotażowym programie odtworzenia połączeń lokalnych.

Na koniec zebrania burmistrz również podziękował sołtysowi za prace w kończącej się kadencji i zaapelował o udział w wyborach.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu.