O zapasach przy świątecznym stole

Sport 16 stycznia 2018 Wydanie 2/2018
O zapasach przy świątecznym stole

W Hotelu Park odbyło się spotkanie opłatkowe sekcji zapaśniczej połączone z podsumowaniem wyników w 2017 roku i wręczeniem upominków

Podczas spotkania wyróżniający się zawodnicy otrzymali puchary i reprezentacyjne kostiumy zapaśnicze ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez Martę i Jana Sawickich.

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Szpakiewicz, Adrian Poradzisz i Jan Mastela. Prezes Dalinu Andrzej Talaga wręczył również podziękowania dla burmistrza Macieja Ostrowskiego oraz dla głównych sponsorów: Marty i Jana Sawickich, Jarosława Bochenka, Łukasza Jamroza, Ludwika Starzaka oraz Stefana Hołuja, który od lat organizuje i współfinansuje nasze spotkania. Przygotowano również podziękowania dla fundatora nagród - starosty Józefa Tomala oraz wiernego sponsora i przyjaciela klubu, byłego zawodnika sekcji zapaśniczej Stanisława Bisztygi.