Obniżka ceny za odprowadzenie ścieków w Gminie Myślenice

Obniżka ceny za odprowadzenie ścieków w Gminie Myślenice

Od 7 maja 2020 roku wchodzi w życie kolejny okres przyjętej na trzy lata taryfy cen za wodę i ścieki w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myślenicach. Mieszkańcy mogą liczyć na zapowiadaną wcześniej obniżkę cen ścieków, a wciąż obowiązuje dopłata z miejskiego budżetu do każdego metra sześciennego pobranej wody z miejskiej sieci.

- W ramach kolejnego etapu przyjętej taryfy, nastąpi obniżka ceny za każdy kubik odprowadzonych ścieków z 9,10 zł na 8,90 zł. Cena jednego metra sześciennego wody z miejskiej sieci wodociągowej nie ulegnie zmianie i choć wynosi 3,69 zł, to po dopłacie z budżetu Gminy Myślenice mieszkańcy za każdy kubik zapłacą 3,20 zł. Nowe ceny obowiązują od 7 maja 2020 roku – tłumaczy Katarzyna Burda, prezes myślenickich wodociągów.

MZWiK Myślenice zachęca także potencjalnych nowych klientów do Biura Obsługi Klienta, aby podpisać umowę z zakładem i przyłączyć się do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

- Obniżka opłat za dostarczenie wody oraz odbiór nieczystości to dobra informacja dla każdej rodziny w naszej gminie. Już w kampanii wyborczej zapowiadałem, że obniżka kosztów dla mieszkańców jest dla mnie jednym z priorytetów i cieszę się, że udaje nam się je realizować. Zwłaszcza w trudnych czasach pandemii koronawirusa musimy szczególnie dbać o domowy budżet. Wierzę, że w kolejnych latach będziemy mogli wciąż wspierać naszych mieszkańców – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.