Obwieszczenie

W dniu 26 sierpnia 2019r. na podstawie art. 50, 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr GP.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze współbieżną siecią napowietrzną światłowodową, budowa sieci kablowej SN 15 kV wraz ze współbieżną siecią kablową światłowodową, wymiana stanowisk słupowych SN 15 kV i 0,4 kV. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV, budowa złączników kablowych SN 15 kV, zabudowa rozłącznika SN 15 kV w ramach modernizacji LSN „ Jasienica” na odcinku Ł417 – Ł1030 dla poprawy niezawodności ciągów liniowych Sn na terenie Regionu Podgórze” na działkach położonych w:

Jasienicy dz. ew.: 285/4, 286/1, 1519, 1524/2, 1524/1, 1530, 373, 374/6, 362, 383/3, 1699/1, 384, 385,390, 398, 1703, 1704, 399/1, 400/4, 400/5, 403/1, 404, 405, 423, 422/5, 422/4, 424/1, 425, 426, 427, 429, 428, 480, 1913/2, 1911, 1912/1, 1910,  432/6, 432/5, 434, 471/3, 486, 485/2, 485/3, 489, 491/1, 497/2, 501, 500,

Bysina dz ew.: 180, 181, 193, 182, 170, 169, 168. 199, 198, 197, , 196, 195, 194, 200/9, 212, 219/1,220/2, 221, 222, 224, 225, 2435, 2436, 227/1, 228/12, 229/12, 229/2, 230, 233/2, 350/2, 352, 1345/10, 1348, 238, 1347/3, 1350, 2426, 2425, 1352/5, 1494, 1495, 1354/4, 1355, 1356/4, 1357, 1358, 1359/3, 1360/1, 1361/3, 1362/6, 1362/5, 1362/4, 1363/6, 1364/3, 1365/1, 1366/1, 1367/1, 1370/7, 1370/8, 1515, 1372/1, 1536, 1377/4, 1534, 1533, 1378/3, 1379/1, 1380/1, 1381, 1538/1, 1445/2, 1445/6, 1446/6, 1448/4, 1463, 1544/1, 1546/2, 1547, 1551, 1554, 1555/2, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1451, 2422/1, 2422/2, 2423, 1470/1, 1474, 1478/1, 1478/2, 232, 350/1, 355, 1345/2, 354, 1344, 1351/11, 227/1, 2437/3, 225, 336/1, 334/2, 334/3, 310, 309, 308, 307, 358/4, 378, 379/2, 379/1, 380, 381, 382, 383, 428/1, 422, 421/1, 420, 419/1, 418, 466, 465, 464/2, 460/1, 464/1, 462/1, 462/2, 459/4, 458/4, 469, 470, 471, 457/4, 500, 547/1, 548, 549/1, 550/1, 551/1, 552/1, 554, 553, 556/1, 563/3, 561/1, 2419, 2417, 2418, 457/3, 561/4, 359, 351/2, 644/1, 499, 498/1, 497/2,

Myślenice 0002 dz. ew.: 44, 45, 47/2, 46/2, 48/1, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 56/4, 57/9, 59/7, 59/6, 60/2, 62/4, 63/9, 65/3, 66/3, 67/2, 69, 70, 73/1, 1513/3, 77/2, 78/3, 80/6, 81/2, 84/4, 86/2, 87/7, 89/1, 90, 92, 94/1, 96/4, 97/5, 99/6, 100/1, 101/2, 103/9, 103/5, 105, 131, 146, 148/4, 152/4, 1497/2, 153/4, 154/5, 155/7, 155/8, 159/1, 160/3, 161, 162/1, 163/12, 164/1, 165/1, 169/3, 170/3, 159/2, 107.„ Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego woj. Małopolskiego Kraków ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Umowa z UMiG