Od 1 lipca świadczenie na „Dobry Start”

Region 23 czerwca 2020 Wydanie 23/2020
Od 1 lipca świadczenie na „Dobry Start”

Początek roku szkolnego i zakup wyprawki szkolnej, szczególnie dla większej liczby dzieci, to zawsze spory wydatek i obciążenie dla domowego budżetu. Uruchomiony w 2018 r. program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w tym czasie i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Beneficjentami pomocy będzie 4,6 miliona uczniów w kraju.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w

szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorąco do tego zachęcam – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

- Wnioski o przyznanie świadczenia składa się od 1 lipca do 30 listopada danego roku. W roku 2018 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zrealizował 4135 wniosków na kwotę 1 853 100 zł dla 6 177 dzieci, natomiast w 2019 r. - 4 238 wniosków na kwotę 1 881 900 zł dla 6 274 dzieci. Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS. Druki wniosków będą dostępne od sierpnia w Ośrodku przy ul. Słowackiego 82 - powiedziała Anna Nowak, kierownik działu Świadczeń rodzinnych i wychowawczych w MGOPS w Myślenicach.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Obok programu 500+, świadczenie tzw. 300+ jest sztandarowym programem obecnego rządu, który ma na celu wsparcie rodzin.

- Po to są te pieniądze. To jest prawdziwa polityka prorodzinna. Dla mnie to jest ważny element ustroju, który jest wpisany w polską konstytucję, społecznej gospodarki rynkowej, ustroju gospodarczo-politycznego, który zbudował Europę Zachodnią w jej zamożności - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Szczegółowe informacje o programie oraz wzór wniosku są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w podstronie „Dobry Start”.

źródło: gov.pl/pap.pl/gsi