Od 17 czerwca składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Region 11 czerwca 2019 Wydanie 21/2019
Od 17 czerwca składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Od 17 do 28 czerwca za pośrednictwem platformy internetowej www.bo.myslenice.pl lub składając formularz na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice można zgłosić swoje zadanie do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, ponieważ Budżet Obywatelski to najlepsza możliwość bezpośredniego wpływania na małe inwestycje, rozwój lokalnego środowiska, społeczeństwa, czy infrastruktury. Dzięki wprowadzonym zmianom w tym roku każda miejscowość z naszej gminy oraz miejskie okręgi mają do zagospodarowania większe kwoty, niż w latach poprzednich. Wnioski złożone w dniach 17 do 28 czerwca zostaną zweryfikowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, by w połowie września przeprowadzić głosowanie – tłumaczy burmistrz Jarosław Szlachetka.

Każdy z mieszkańców, który ukończył 16 lat, może zgłosić swoje zadanie do myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie z miejskiego budżetu na realizację wygranych projektów zostanie w przyszłym roku przeznaczone blisko milion złotych. Kwota na jednego mieszkańca została zwiększona do 18 zł, a szczegółową rozpiskę prezentuje załączona mapa z podziałem środków na poszczególne miejscowości (zob. mapa obok).

Głosowanie na zadania, które przejdą weryfikację formalną oraz merytoryczną, przewidziane jest od 11 do 20 września. W tym roku oddać głos na wybrane zadanie będzie można zarówno za pomocą elektronicznej platformy, jak również w wersji papierowej, co z pewnością wpłynie na większą promocję swoich projektów ze strony autorów zadań, zwiększy też rywalizację i uatrakcyjni końcowe wyniki. – Zachęcam już teraz do składania swoich pomysłów, a w razie wątpliwości i pytań o kontakt z Wydziałem Promocji, Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice – dodał burmistrz Jarosław Szlachetka.

Tylko pięć kroków do celu, a Gmina zrealizuje Twój plan

1 krok - pomysł. To Ty wiesz najlepiej co chciałbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Wymyśl projekt, który chciałbyś zrealizować - mogą to być inwestycje i inne zadania w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, turystyki, ekologii.

Minimalna kwota projektu wynosi 5000 zł, maksymalna kwota nie powinna przekraczać kwoty przyznanej na daną miejscowość lub okręg.

2 krok – poparcie. Znajdź osoby popierające Twój projekt. Wystarczy tylko 20 podpisów mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie gminy. Listę poparcia znajdziesz na ww.bo.myslenice.pl lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Myślenicach.

3 krok – wniosek. Wypełnij formularz za pomocą strony internetowej www.bo.myslenice.pl lub pobierz go z wymienionej strony albo w wersji papierowej Dziennika Podawczego UMiG Myślenice, a następnie wypełniony prześlij na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Formularz znajdziesz na www.bo.myslenice.pl, Dzienniku Podawczym UMiG, u radnego lub sołtysa. Zachęcamy do składania zadania elektronicznie na www.bo.myslenice.pl.

Pamiętaj - dodatkowo możesz zgłosić projekt ogólnomiejski.

4 krok – weryfikacja zadań – Do końca sierpnia specjaliści sprawdzą, czy uda się zrealizować Twój plan. Pamiętaj, że zadania i inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: - nie mogą być przedsięwzięciami komercyjnymi, - muszą być ogólnodostępne, - nie mogą zakładać realizacji tylko części zadania, - muszą się zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego, - nie mogą generować rocznych kosztów utrzymania powyżej 30 % wartości zadania.

Więcej w regulaminie na stronie www.bo.myslenice.pl

5 krok – głosowanie. Na początku września poznasz wszystkie zaakceptowane projekty. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosowanie będzie możliwe przez www.bo.myslenice.pl. Możesz oddać tylko jeden głos na zadanie zgłoszone w okręgu/miejscowości, gdzie jesteś zameldowany. Dodatkowo możesz oddać głos na jedno zadanie ogólnomiejskie.

Masz pytanie? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek?

Odwiedź nas,Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. nr 12 lub zadzwoń pod numer 12 639 23 08.