Od września uczniowie wrócą do Szkoły Podstawowej nr 1

Od września uczniowie wrócą do Szkoły Podstawowej nr 1

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach. Zdecydowaną większością radni przychylili się do propozycji burmistrza Jarosława Szlachetki i od września br popularna „Jedynka” wraca na mapę Myślenic

Obecnie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 zajęcia mają uczniowie z oddziałów gimnazjalnych dawnego Gimnazjum nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, którzy uczą się tym samym w dwóch budynkach.

Projekt reaktywacji „Jedynki” pozytywnie zaopiniowała wcześniej Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej oraz Komisja Edukacji Kultury i Sportu. Pozytywną opinię na temat tego projektu wydało także Kuratorium Oświaty oraz nauczycielskie związki zawodowe.

- Uchwała dotycząca utworzenia SP nr 1 im. Juliusza Słowackiego jest projektem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy społeczności lokalnej, rodziców, samych uczniów, ale też grona pedagogicznego. W związku z przeprowadzoną reformą edukacji w 2017 roku i likwidacją gimnazjów, nie przewidziano wówczas, ani nie podjęto decyzji o reaktywacji najstarszej Szkoły Podstawowej w Myślenicach – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Myślenic, przede wszystkim rodzicami, którzy wyrażali chęć zapisania lub przepisania swojego dziecka do reaktywowanej Szkoły Podstawowej nr 1 zdecydowaliśmy, że taka decyzja wpisuje się w ich oczekiwania. Unikniemy w ten sposób zmianowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach, a także uczniowie nie będą musieli uczyć się w dwóch budynkach, co jest niezgodne z prawem oświatowym – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej Jarosław Szlachetka.

W głosowaniu na temat przywrócenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach na 20 radnych obecnych na sesji 16 poparło projekt uchwały przygotowany przez burmistrza, natomiast 4 wstrzymało się od głosu (jeden był nieobecny). Tym samym uchwała została podjęta i Gmina Myślenice rozpocznie kroki w celu dostosowania budynku do przyjęcia uczniów.

Edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach ruszy od 1 września 2019 roku. Utworzonych zostanie 7 oddziałów, bowiem do klasy I zapisało się 37 uczniów (powstaną dwie klasy), do klasy II chęć przepisania dziecka zadeklarowało 22 uczniów (1 oddział), do klasy III tylko 5 uczniów, w związku z czym ta klasa nie powstanie, natomiast we wszystkich kolejnych będzie po jednym oddziale – IV klasa 22 uczniów, V klasa 22 uczniów, VI klasa 21 uczniów, 7 klasa 26 uczniów. Klasa 8 nie powstanie w pierwszym roczniku z uwagi na ciągłość przygotowań do egzaminów końcowych szkoły podstawowej. Na chwilę obecną deklarację chęci nauki w klasach od 1-7 złożyło 160 uczniów.

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego zlikwidowano w związku z reformą oświaty i wprowadzeniem gimnazjów w 1999 roku. W budynku byłej podstawówki funkcjonowało wówczas Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach. W wyniku reformy oświaty w 2017 roku zaistniała pierwsza możliwość odtworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1, na co ówczesne władze samorządowe się nie zdecydowały.

Obwód szkoły obejmuje ulice: A. Mickiewicza, W. Jagiełły, I. Daszyńskiego, R. Bergela, Ogrodową, Niepodległości, J. Poniatowskiego,

T. Kościuszki, J. Kilińskiego, Rynek, J. Bema, K. I. Gałczyńskiego,

M. Reja, M. Konopnickiej, Klakurki, P. Skargi, Św. Królowej Jadwigi, A. Średniawskiego do nr 74 włącznie, H. Jordana, R. Traugutta, H. Sienkiewicza, J. Fijałkowskiego, J. Sobieskiego, Tarnówka, J. Wybickiego,

W. Sikorskiego, K. Kniaziewicza, Legionów, H. Dąbrowskiego.