Odlewnictwo przydatne dla techniki i dla sztuki

Odlewnictwo przydatne dla techniki i dla sztuki
Ryszard Tadeusiewicz Naukowiec AGH, absolwent myślenickiego LO

Wydział Odlewnictwa AGH, którego ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności myślenickich) chcę teraz omówić, jest jedynym takim wydziałem w Europie. Na wielu politechnikach w kraju i za granicą naucza się podstaw technologii odlewniczych – ale traktując ją jako jedną z wielu technik obróbki metali. Tymczasem odlewnictwo to dziedzina techniki, która ma na tyle specyficzne właściwości, że celowe jest kształcenie specjalistów, którzy od początku do końca studiów doskonalą się w tym właśnie zawodzie. Tak dobrych specjalistów odlewnictwa, jak ci, których mamy na AGH – trudno znaleźć w całej Europie.

Technika odlewnicza wyjątkowo dobrze nadaje się do tego, by mogła być wykorzystywana w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nawet niewielka odlewnia, w przypadku dobrze ukierunkowanej produkcji, może przynosić znaczące zyski. Oczywiście odlewane są duże części maszyn (na przykład korpusy silników samochodowych) – ale to raczej domena dużych zakładów. Natomiast odlewane są także niewielkie przedmioty, które znajdują chętnych nabywców. Warto podkreślić, że techniką odlewniczą można wykonywać przedmioty mające wartość artystyczną. Odlewa się wielkie posągi, ale to wymaga dużego zakładu. Natomiast nawet w przysłowiowym garażu można odlewać małe figurki, medaliony, elementy dekoracyjne do domów i na cmentarze itp.

Powodzeniem cieszą się też odlewy nie mające wartości artystycznej, ale po prostu cieszące właścicieli. Na przykład na Ziemiach Zachodnich (w województwie lubuskim) pracuje dużo małych prywatnych odlewni wykonujących różne przedmioty do ogrodów, chętnie kupowane przez odwiedzających nasz kraj Niemców. Szczególnie popularne są tam odlewane z metalu i kolorowo malowane krasnale ogrodowe. Zapotrzebowanie na wiedzę odlewniczą było w tym rejonie kraju tak duże, że jako rektor AGH w dniu 21 czerwca 2005 roku podpisałem ze starostą powiatu Nowa Sól porozumienie, na mocy którego Wydział Odlewniczy AGH otworzył w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Nowej Soli Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny. Obecnie chyba ten Ośrodek nie funkcjonuje, bo były trudności z dojazdem pracowników AGH do tak odległego zakątka Polski, ale myśleniczanie mają tę przewagę nad mieszkańcami Nowej Soli, że mogą dojechać do AGH w ciągu 20 minut i pozyskać potrzebne technologie odlewnicze wraz ze stosownymi szkoleniami bezpośrednio na Wydziale Odlewniczym. Osobą, z którą należy się w tych sprawach kontaktować, jest broker innowacji wydziału, dr inż. Paweł Malinowski, pamalino@agh.edu.pl, 12 617 27 87.