Odnawianie Głogoczowa

Plan Odnowy Centrum Wsi zdominował zebranie wiejskie w Głogoczowie, które odbyło się w ostatnią niedzielę. W ubiegłym roku powstał już w centrum wsi plac zabaw dla dzieci. W tym roku sporządzony został projekt, który ma szansę na uzyskanie dofinansowania w wysokości 500 tys. zł z funduszy unijnych, w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Między Dalinem a Gościbią”