Odtworzą fragment nadrabiańskiego lasu

Region 5 listopada 2015 Wydanie 42/2015
Odtworzą fragment nadrabiańskiego lasu
Odtworzą fragment nadrabiańskiego lasu

Ruszyła akcja „Nadrzeczny las” organizowana przez Fundację Aeris Futuro, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce i Przyjaciół Raby, której celem jest odtworzenie fragmentu nadrabiańskiego lasu w składzie gatunkowym właściwym dla doliny rzeki

Na terenie Gminy Dobczyce ekipa Przyjaciół Raby - w składzie Grzegorz Łaczek, Paweł Rycaj, Krzysztof Rycaj, Jacek Płachecki i Paweł Augustynek Halny - zasadziła pierwsze 150 sztuk drzew.

Organizatorzy podpisali porozumienie w sprawie odtworzenia fragmentu nadrabiańskiego lasu. Na działce Gminy Dobczyce, w pobliżu Raby zostanie posadzone kilkaset drzew i krzewów właściwych dla nadrzecznego terenu i specjalnie wyhodowanych do celów renaturyzacyjnych, zgodnie z dobrymi praktykami utrzymania dolin rzecznych. Są to m.in. czereśnia ptasia, klon jawor, jarząb, czeremcha, wiąz górski, września pobrzeżna, grab.

- Lasy łęgowe i grądowe nad Rabą przez całe stulecie ulegały stopniowemu wyniszczeniu i obecnie pozostały jedynie niewielkie ich fragmenty. Liczymy, że ta mała inicjatywa rozpocznie proces ich powolnego odbudowywania. Na chwilę obecną blokują go niestety również absurdalne przepisy prawa, które zabraniają sadzenia drzew w terenach zalewowych dlatego też wybraliśmy teren gminny położony poza granicą zalewu, ale liczymy, że dojdziemy do porozumienia z RZGW i w przyszłości uzyskamy zwolnienie z zakazu również na obszarach bezpośrednio nad rzeką - tłumaczy Paweł Augustynek Halny.