Festiwal lata

Odwodnienie MOKiS i nowe pracownie

Miasto 9 kwietnia 2019 Wydanie 14/209
Odwodnienie MOKiS i nowe pracownie
Konferencja z udziałem burmistrza Jarosława Szlachetki i p.o. dyrektora Piotra Szewczyka w podziemiach MOKiS połączona z prezentacja planów remontu i adaptacji tych pomieszczeń

Gmina Myślenice otrzymała 250 tys. zł dotacji z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje działań inwestycyjnych w 2019 roku w jednej z największych w regionie samorządowych instytucji kultury. Pieniądze zostaną wykorzystane przede wszystkim na remont podziemi Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu i będą pierwszym etapem prac związanych z uwalnianiem na potrzeby lokalnej społeczności kolejnych, nowych przestrzeni twórczych.

Nie jedyna to forma wsparcia, jaka trafiła do Myślenic z kasy ministra kultury. Z programu Infrastruktura Domów Kultury MOKiS otrzymał 100 proc. dofinansowanie w wysokości 200 tys. Obie dotacje to łączne wsparcie na kwotę 450 tys. zł.

Potencjał w piwnicach

Budynek MOKiS posiada rozległe piwnice, które od samego początku stoją niewykorzystane. Nowy układ architektoniczny wokół budynku wpłynął na izolację wód gruntowych oraz opadowych, co regularnie doprowadzało do poważnych podtopień jesienią, wiosną i latem. Nie pozostaje to bez wpływu na kondycję techniczną murów budynku i jego zagrzybienie. Przez lata nikt nawet nie próbował rozwiązać tego palącego kłopotu. Teraz kierownictwo MOKiS i władze miasta stawiają pierwszy krok na drodze ku poprawie stanu technicznego podziemi MOKiS.

- To kilkaset metrów kwadratowych, które stoją puste, zgrzybiałe i śmierdzące. Trzeba jednak dojrzeć w tych miejscach potencjał. Każdy, kto odwiedza podziemia MOKiS-u łapie się za głowę, że do tej pory nikt nie myślał o nich w kategorii pomieszczeń, które mogą służyć działalności kulturalnej. Cześć piwnicy zaadaptowano na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej, którą także regularnie zalewało, ale nic poza tym. Z roku na rok mamy kolejnych uczestników naszych zajęć i zaczynamy się dusić w ograniczonej przestrzeni. Są kluby, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, które potrzebują miejsca spotkań, a my w ośrodku chcemy im stwarzać godne warunki – wyjaśnia Piotr Szewczyk, p.o. dyrektora MOKiS.

Sprawy nie bagatelizuje burmistrz Jarosław Szlachetka, który już w czasie kampanii wyborczej deklarował, że przyjrzy się stanowi technicznemu tego budynku.

- W skali całej gminy potrzeb jest bardzo wiele. W MOKiS zaczynamy długi proces modernizacyjny, który potrwa co najmniej kilka przyszłych lat. Zaległości nie nadrobimy w rok. Cieszę się jednak, że możemy liczyć na wsparcie ze strony rządowej. W sumie z wkładem własnym Gminy Myślenice, który będzie stanowić Ľ całego zadania, zainwestujemy w tym roku 400 tys. zł. z czego z środków ministra 290 tys. złotych – mówi Jarosław Szlachetka.

Nowe miejsce w piwnicach

Kluczowym elementem adaptacji piwnic jest odwodnienie budynku i jego właściwa izolacja, tak by woda nie wdzierała się do środka ani murami, ani bezpośrednio z ziemi. Takie zabezpieczenie budynku umożliwia adaptacje piwnic na pracownie m. in. fotograficzną, muzyczną, senioralną, rodzinną oraz część edukacyjną, warsztatową i magazynową. Kierownictwo MOKiS zapewnia, że wraz z oddaniem tych przestrzeni do użytku mieszkańców Myślenic, ośrodek będzie już nie tylko miejscem prezentacji kultury, ale prawdziwym centrum animacji, gdzie w modelu partycypacyjnym wszyscy mogą korzystać ze społecznego potencjału tego miejsca. Pierwsze prace inwestycyjne z obu programów ruszą latem 2019 roku. Ich zakończenie przewidziano na grudzień 2019.

tekst i fot. GSI