Odznaczeni medalami przez Fotoklub RP

Odznaczeni medalami przez Fotoklub RP

Stanisław Jawor, Paweł Boćko i Marek Gubała zostali uhonorowani Medalami za Zasługi dla Fotografii Polskiej

Decyzją Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej: Stanisław Jawor, Paweł Boćko i Marek Gubała zostali uhonorowani Medalami za Zasługi dla Fotografii Polskiej. Odznaczenia zostały im przyznane z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Łącznie nagrody wręczono 50 fotografom.