20 września: Ojcowie Niepodległości

Ojcowie Niepodległości

Tę wyjątkową wystawę IPN można oglądać w szkole Osińskich przy ul. K. Wielkiego 53. Autorem wystawy jest oddział IPN w Szczecienie. Ekspozycja jest jednym z przedsięwzięć, które instytut podejmuje w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja prezentuje liderów walki o niepoddległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego, którzy pomimo różnych poglądów politycznych, potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu, jakim była niepodległość naszego kraju.