Ojczyźnie i Narodowi

Ojczyźnie i Narodowi
Obchody 3 Maja, fot. Ryszard Sobkowicz

Obchody święta Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski jak co roku rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji Narodu i Ojczyzny, odprawiona na myślenickim Rynku przez ks. proboszcza Stanisława Makowskiego w asyście ks. Marka Kościelniaka

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, delegacje szkół, instytucji i organizacji społecznych wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy. Delegacje przeszły na Rynek spod strażnicy OSP Myślenice Śródmieście pod komendą prezesa miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemara Pachonia oraz naczelnika Romana Ajchlera, prowadzone przez Reprezentacyjną Orkiestrę Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Joanny Knapik.

Matka i Królowa

Homilię wygłosił ks. Marek Kościelniak. Nawiązał w niej do Konstytucji 3 Maja, która – jak powiedział – jest naszą chlubą, wyrazem myśli społecznej i umiłowania ojczyzny. Główne przesłanie kazania wywiódł z czytanego podczas Mszy św. fragmentu ewangelii św. Jana ukazującego Matkę Bożą i ucznia pod krzyżem umierającego Zbawiciela. Uświadomił wiernym, jak musiała czuć się matka patrząca bezradnie na okrutną śmierć skatowanego syna, gdy on właśnie polecił jej objęcie matczyną opieką apostoła Jana, a jemu powierzył opiekę nad nią. Jak musiała zmagać się z bólem, by przyjąć to zadanie. Ile kosztowało ją zrozumienie, że swojego Syna oddaje Bogu, a przyjmuje Jana. Wzniosła się ponad bólem i przyjęła po raz kolejny wolę Pana Boga. Ból ten wypełnił się radością zmartwychwstania. – Jezus na Golgocie ustanowił więzy krwi między swoją Matką i człowiekiem – mówił ks. Marek, wskazując, że Jezus sam oddał swoje życie za zbawienie świata. Wypełnił swoją królewską misję na tronie krzyża.

Królewska stała się również misja Jego Matki – orędowniczki wspomagającej Syna, tak za życia na ziemi, jak w dalszej historii świata. Myślenice zostały przez Matkę Bożą szczególnie zaszczycone, poprzez jej cudowny wizerunek w Sanktuarium i cuda uczynione za Jej pośrednictwem.

Na tym tle kaznodzieja udowadniał, że aby zrozumieć rolę Maryi w historii naszego narodu, trzeba wrócić pod Krzyż Chrystusa. To jest źródło, z którego wypływają i śluby królewskie Jana Kazimierza i prymasowskie Śluby Jasnogórskie, oddające Polskę pod opiekę Matki Bożej Królowej Polski. Ciebie za Królową Polski uznajemy. Królowo Polski przyrzekamy… - zakończył homilię ks. Marek Kościelniak odczytując Śluby Jasnogórskie.
Na zakończenie wspólnej modlitwy za Ojczyznę odśpiewano hymn Boże coś Polskę.

Wieńce i kwiaty

Po Mszy św. pod Pomnikiem Niepodległości wieńce i wiązanki złożyły delegacje: posła, władz samorządowych gminy i powiatu, harcerze, kombatanci, służby mundurowe, związkowcy, przedstawiciele organizacji i środowisk myślenickich, a honorową wartę przy pomniku zaciągnęli Strzelcy Rzeczypospolitej. Gminne święto 3 Maja zakończył minikoncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)