Akcja

Ołtarz w kościółku na Stradomiu doczeka się renowacji

Ołtarz w kościółku na Stradomiu doczeka się renowacji
Fot. Jacek Sala

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotacje dla parafii Narodzenia NMP w Myślenicach na odnowę ołtarza głównego w kościółku św. Jakuba na Stradomiu. Myślenicka parafia otrzyma kwotę 100 tys. zł w ramach Funduszu Kościelnego

Ołtarz główny w kościółku na Stradomiu wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej, która zahamuje postępującą destrukcję drewna oraz idącą za tym utratę właściwości technicznych. To z kolei wpłynie na poprawę stanu estetycznego, który w chwili obecnej pogarsza się w związku z powiększającą się ilością otworów wylotowych owadów oraz występującymi brakami elementów snycerki. Przeprowadzona kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna pozwoli na przywrócenie także walorów artystycznych w stopniu możliwie zbliżonym do pierwotnych. W celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich projekt przewiduje demontaż ołtarza.

- Dzięki otrzymanej dotacji nasza parafia będzie mogła przeprowadzić konserwację ołtarza głównego. Cieszę się, że mogłem pomóc w pozyskaniu finansów - komentuje poseł Jarosław Szlachetka.

Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku i działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, które mają w naszym kraju uregulowany status prawny. Od 15 marca do 28 kwietnia wszystkie kościelne osoby prawne, do których należą m.in. parafie, diecezje, czy Caritas, mogły wnioskować do MSWiA o przyznanie dotacji na określone cele związane z ich działalnością. Wymienione organizacje będą mogły przeznaczyć środki na konserwację i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych - np. remonty dachów, ścian i elewacji, czy prace związane z instalacjami wodnymi i elektrycznymi.

Natomiast z fundacji PKN Orlen „Dar Serca” w tym roku na środki może liczyć jeszcze m.in. zabytkowy kościół pw. św. Klemensa, papieża i męczennika w Trzemeśni otrzyma na pokrycie kosztów kompleksowego remontu zabytkowej świątyni 200 tys. zł. Drewniany kościół w Trzemeśni to jeden cenniejszych zabytków architektury drewnianej w Małopolsce z końca XVIII w.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)