Omiń kolejkę i załatw sprawę przez internet

Miasto 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019
Omiń kolejkę i załatw sprawę przez internet

Zamiast iść do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach wiele spraw można zrealizować za pośrednictwem platformy elektroniczny urząd dostępnej na stronie https://www.e.myslenice.pl

Za pośrednictwem platformy e-urząd można dokonać następujących płatności:

*podatek od nieruchomości *podatek od środków transportu *opłaty za wywóz odpadów komunalnych *opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu *opłaty za dzierżawę *opłaty za wieczyste użytkowanie

Za pomocą portalu można również:

*sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności *skierować do urzędu dowolne pismo *wypełnić konkretne formularze jak np. deklarację za gospodarowanie odpadami czy deklaracje podatkowe.

W specjalnej zakładce dostępne są także inne usługi takie jak „historia pojazdu”, „bezpieczny autobus” czy „Elektroniczne Księgi Wieczyste”.

By utworzyć konto na platformie elektroniczny urząd wystarczy założyć lub być posiadaczem profilu zaufanego. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie www.myslenice.pl