Opowieści Wojenne, czyli historyczny konkurs w Bęczarce

Opowieści Wojenne, czyli historyczny konkurs w Bęczarce

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce już po raz ósmy zorganizowała konkurs Sztuki Opowiadania „Opowieści Wojenne” dedykowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Myślenice. Konkurs swoim patronatem objął burmistrz Jarosław Szlachetka.

Temat tegorocznego konkursu związany był z losami ludzi, którzy doświadczyli czasów wojny i okupacji, a myśl przewodnią stanowiły słowa Witolda Pileckiego: Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Zwyciężczynią konkursu została Karolina Janik ze szkoły podstawowej w Zawadzie, drugie miejsce zajęła Olga Soja ze szkoły podstawowej w Głogoczowie, a trzecie Nadia Budzińska ze szkoły podstawowej w Bęczarce. Wyróżnieni ponadto zostali: Dominik Drożdż (SP Nr 1 Myślenice) oraz Tomasz Ćwierz (SP Borzęta). Nagrodę specjalną otrzymała Natalia Mirek z SP w Krzyszkowicach.

- Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce miał na celu rozwijanie wyobraźni i zamiłowania do pięknego mówienia, pobudzenie zainteresowań historią, czy wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka. Uczniowie w ramach wystąpienia konkursowego dzielili się z widzami i jury konkursowym historiami o wydarzeniach i postaciach związanych z latami 1939-1945 – wyjaśnia Emilia Lijewska, nauczycielka szkoły podstawowej w Bęczarce.

W imieniu burmistrza nagrody laureatom oraz uczestnikom konkursu wręczał sekretarz gminy Myślenice Robert Pitala.

- Serdecznie gratuluję laureatom gminnego konkursu Sztuki Opowiadania oraz wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami, którzy zaprezentowali się w szkole podstawowej w Bęczarce. Dziękuję organizatorom za popularyzację tego typu konkursów, które niewątpliwie wpływają na rozwój i pogłębienie wiedzy historycznej młodzieży z gminy Myślenice – mówi Robert Pitala, sekretarz gminy Myślenice.

Marek Pajka