Organowo-wokalna uczta

Organowo-wokalna uczta
Organowo-wokalna uczta

Minął już rok od inauguracji organów w kościele parafialnym p.w. św. Klemensa w Trzemeśni. Pierwsza rocznica została uczczona koncertem Tomasza Chorzalskiego, któremu wokalnie towarzyszyła Natalia Czuhaj

Utwory, które złożyły się na trzemeśniański koncert to m.in. fuga Jana Sebastiana Bacha oparta na chorale gregoriańskim „Magnificat”, wariacje Enricco Bossiego Op. 115, Motet Exsultate Jubilate Mozarta, a także fuga i preludium Franciszka Liszta na temat dźwięków B, A, C, H nawiązujący do twórczości geniusza z Eisenach. Koncert zawierał w sobie również trzyczęściową improwizację wokalno – instrumentalną na tematy Maryjne w których mogliśmy usłyszeć pełną gamę możliwości organów oraz niepospolite zdolności instrumentalne Tomasza Chorzalskiego i wokalną maestrię Natalii Czuhaj.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).