Ósmoklasiści już po egzaminach

Ósmoklasiści już po egzaminach
W tym roku w naszej gminie egzaminy ósmoklasistów zdawało ponad 400 uczniów. Na zdjęciu młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zasani przed egzaminem z języka polskiego. Fot. Renata Piekarz

W ubiegłym tygodniu odbyły się egzaminy ósmoklasistów. We wtorek 16 czerwca uczniowie zdawali język polski, w środę 17 czerwca matematykę, a w czwartek 18 czerwca język obcy.

Egzaminy ósmoklasistów przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi. Były to m.in. dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę egzaminacyjną, zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca oraz zachowanie między sobą odległości minimum 1,5 metra.

W gminie Myślenice do egzaminów ósmoklasistów przystąpiło w tym roku ponad 400 uczniów z 19 szkół podstawowych. Były one bardzo dobrze przygotowane do ich przeprowadzenia. Jeszcze przed rozpoczęciem

egzaminów o ich organizacji rozmawialiśmy z dyrektorami szkół. - W naszej szkole mamy 7 ósmoklasistów. Dzięki tej niewielkiej liczbie łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Przygotowane są dwie sale egzaminacyjne, w jednej z nich egzaminy zdawać będzie jeden uczeń, który ma wydłużony czas zdawania, a w drugiej pozostali. Oczywiście zadbamy o wymagany dystans między ławkami, środki dezynfekujące - mówiła Renata Piekarz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Zasani. - W Drogini egzaminy zdawać będzie 14 uczniów w dwóch salach - w jednej 4 uczniów mających dłuższy czas zdawania, a w drugiej pozostała dziesiątka. Oczywiście zachowany zostanie między nimi określony dystans, zapewnione będą środki dezynfekujące - tłumaczył dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini Jarosław Pietrzak. - Zorganizujemy egzaminy zgodnie z wytycznymi. Zachowamy dystans społeczny, zapewnimy środki dezynfekujące, będziemy mierzyć temperaturę wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły. Uczniów rozdzielimy na kilka sal, które będą na bieżąco dezynfekowane - zaznaczała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach Ewa Leśniak, w której do egzaminów przystąpiło 17 ósmoklasistów.

Co ważne, w placówkach zadbano o odpowiednią kontrolę przestrzegania zasad przez uczniów. Oprócz nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych, pojawili się dodatkowi nauczyciele - na korytarzach.

- Egzaminy w szkołach podstawowych w naszej gminie przebiegły sprawnie, bez zakłóceń, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa - podkreśla Renata Marzec, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Wyniki egzaminów ósmoklasistów ogłoszone mają zostać do 31 lipca.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).