OSP Dolne Przedmieście ma 130 lat

OSP Dolne Przedmieście ma 130 lat
OSP Dolne Przedmieście ma 130 lat Fot. Ryszard Sobkowicz

Swój dostojny jubileusz jednostka z Dolnego Przedmieścia rozpoczęła od zbiórki pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek przy strażnicy OSP Śródmieście, przemarszu wokół Rynku, złożenia wieńców przed figurą św. Floriana i udania się wspólnie do kościoła na mszę w intencji strażaków i ich rodzin

Przemarsz prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Joanny Knapik. Przy figurze św. Floriana orkiestra odegrała hymn strażacki, a wieniec złożyli: komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły i prezes OSP Myślenice - Dolne Przedmieście Edward Łapa.

W Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej Mszę św. koncelebrowali: ks. proboszcz Stanisław Makowski, kapelan strażaków powiatu myślenickiego ks. Józef Orawczak, ks. prałat Karol Jarosz oraz rodak z Dolnego Przedmieścia ks. Piotr Krzystek. Czytania mszalne oraz modlitwę wiernych prowadzili strażacy z jednostki jubilatki. Kazanie wygłosił ks. Piotr Krzystek. Nawiązał w nim do symboliki ziarna, które może leżeć na półce miesiącami i nic z tego nie wynika, natomiast gdy zostanie rzucone w ziemię, gdy w niej obumrze, przynosi obfity kłos wypełniony wieloma ziarnami. Do takiego ziarna rzuconego w ziemię porównał przykład, który druhowie dają swoją służbą bliźniemu w potrzebie i całej społeczności dzielnicy, miasta, powiatu. Dają też przykład, że dawanie z siebie innym ludziom, szlachetne dążenie do doskonalenia może pokazywać drogę do Chrystusa, by w jedności z Nim nabierali mocy i ją rozwijali, a także odwagę oraz dary Ducha Świętego, które w nas zaszczepił Bóg. Na tym tle wskazał na patrona św. Floriana. Życzył, by to jubileuszowe świętowanie napełniło wszystkie serca głęboką radością.

Na zakończenie mszy ks. proboszcz dziękował strażakom i życzył im, by Bóg im sprzyjał oraz by czerpali siłę do pomagania drugiemu człowiekowi, patrząc na Pana Jezusa i Jego Matkę.

Parada w deszczu i flaga na maszt

Pomimo deszczu, jednostka OSP Dolne Przedmieście wraz z delegacjami i grającą orkiestrą przemaszerowała pod strażnicę na Dolnym Przedmieściu, gdzie wciągnięto flagę na maszt, prezes Edward Łapa powitał gości i dokonano dekoracji zasłużonych druhów. Musztrą honorową dowodził Roman Ajchler, a całość uroczystości prowadziła Edyta Mazur. Z powodu deszczowej pogody dalszą część obchodów przeniesiono do strażnicy.
Prezes przedstawił pokrótce gościom historię jednostki od 1887 r. Zwłaszcza historia budowy kolejnych siedzib jednostki robiła wrażenie, tym bardziej, gdy słuchało się jej w odnowionej, klimatyzowanej sali i patrzyło na nowoczesne wyposażenie obiektu, zwłaszcza części bojowej.

Gratulacje, podziękowania, życzenia

Goście również zabierali głos, dziękując druhom, składając im życzenia i gratulując jednostce jubileuszu we własnym imieniu, a także odczytali listy gratulacyjne. Prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły przestawił list okolicznościowy od prezesa wojewódzkiego, posła Edwarda Siarki. Prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń podkreślił wagę systematycznej pracy druhów dolnowiejskich z młodzieżą. Przedstawiciel PSP z Krakowa Mirosław Słomka odczytał list gratulacyjny od komendanta wojewódzkiego PSP Stanisława Nowaka. Komendant powiatowy Sławomir Kaganek przekazał z kolei adres gratulacyjny związanego z myślenickimi strażami od wielu lat Jana Tajdusia z Komendy Głównej PSP. Pogratulował też odznaczonym i podziękował burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu za dobrą współprace gminy ze strażą. Asystent posła Jarosława Szlachetki odczytał jego list gratulacyjny. Wiele ciepłych słów skierowali do jednostki jubilatki burmistrz Maciej Ostrowski i starosta Józef Tomal. Lekarz medycyny, członek zarządu powiatu Kazimierz Panuś dziękował szczególnie gorąco strażackim ratownikom spieszącym z pomocą w ratowaniu zdrowia i życia ofiar wypadków. Adres gratulacyjny do jednostki skierował ponadto prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak i kapelan wojewódzki strażaków ks. Władysław Kulig.

Gośćmi druhów świętujących 130-lecie byli także parlamentarzyści ziemi myślenickiej poprzednich kadencji, reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego, przedstawiciele instytucji gminnych i powiatowych, komendant powiatowy Policji Mirosław Gamrat, radni miejscy i powiatowi, księża oraz delegacje wszystkich jednostek OSP gminy Myślenice i zaprzyjaźnionych straży z okolicy.

Część oficialną uroczystości zakończył znakomity koncert orkiestry, a następnie miał miejsce poczęstunek i zabawa taneczna.

 

Odznaczeni: *Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: Adam Ścisłowicz, Krzysztof Opydo, Grzegorz Szklarz, Mirosław Sawicki; *Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: Adam Stręk, Janusz Trybała, Krzysztof Druzgała, Krzysztof Szklarz, Sławomir Nowak, Grzegorz Sroka, Janina Opydo, Edyta Mazur; *Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: Anna Opydo, Agnieszka Szklarz, Marcin Rapacz, Agnieszka Trzepla, Małgorzata Sroka; *Odznaką Strażak Wzorowy: Szymon Szlachetka, Michał Jania, Marek Sroka, Piotr Małysz, Joanna Pudlik, Beata Sroka, Marek Szlachetka, Monika Płatek; *Odznaką za Wysługę Lat: Zbigniew Łapa i Andrzej Wójcik za 45 lat oraz Piotr Szlachetka za 40 lat; *Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi: Mieczysław Szklarz, Zbigniew Talaga; Srebrną Odznaką Honorowego Dawcy Krwi: Grzegorz Szklarz.

Historia OSP Myślenice Dolne Przedmieście

 

Jednostka Straży Ogniowej na Dolnym Przedmieściu powstała w roku 1887. Oryginał dokumentu założycielskiego znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. Pierwszą siedzibą dolnowiejskich druhów był drewniany spichlerz przy ulicy Kazimierza Wielkiego pod numerem 103 (obecnie jest to ul. Łokietka). Znajdowała się w nim szopa na sprzęt przeciwpożarowy oraz pomieszczenie, w którym organizowano potańcówki.

Lokal ten już wówczas był niewystarczający i starano się o przeniesienie strażnicy do większych pomieszczeń. Po wybudowaniu dolnowiejskiej, murowanej szkoły w roku 1916, oddano strażakom stary budynek w użytkowanie, ale jego stan techniczny był bardzo zły – niewiele pomógł przeprowadzony przez druhów remont. Postanowili oni wybudować swoją siedzibę. Za prezesury Kazimierza Cyrka i komendantury Franciszka Czernego, po wielu przygotowaniach, poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy na miejscu wyburzonej starej szkoły. Był rok 1930 – stulecie Powstania Listopadowego. Dożywotnim honorowym prezesem straży był wówczas książę Kazimierz Lubomirski, a jego zastępcą Henryk Klebert. Budowa trwała do 1937 r.

Intensywne życie strażackie i ożywioną działalność kulturalną w strażnicy przerwał wybuch wojny. Wznowiono ją w mocno okrojonym zakresie w roku 1940. W czasie walk frontowych w 1945 roku budynek został zdewastowany. Już w roku 1946, przy dużym zaangażowaniu strażaków, jak i społeczeństwa Dolnego Przedmieścia, odremontowano go. W 1951 r. obok strażnicy wybudowano wysoką wieżę służącą do obserwacji, ćwiczeń i suszenia węży.

Pierwszy sztandar jednostki ufundowano w 1947, a drugi - w 1984 roku. Fundusze na działalność, remonty i utrzymanie obiektu pozyskiwano poprzez m.in. zbiórki uliczne do puszek, z kalendarzy, od indywidualnych ofiarodawców. W strażnicy organizowano jasełka, przedstawienia teatralne, działały przy niej grupy muzyczne i folklorystyczne.

Straż dolnowiejska ustawicznie się unowocześniała. Zaraz po wojnie kupiono wóz konny, przystosowując go do celów pożarniczych oraz pierwszą mechaniczną motopompę o wydajności 800 l/min. Do historii przeszły konie Franciszka Marca i Jana Wilka uczulone na syrenę alarmową. To z pewnością przyspieszyło zmotoryzowanie jednostki.

Bogactwo życia prowadzonego w strażnicy mobilizowało do budowy nowego obiektu – większego i murowanego. Starania o zrealizowanie tych marzeń trwały około 20 lat i zostały wreszcie urzeczywistnione w roku 1982 przyznaniem lokalizacji i wydaniem zezwolenia na budowę na parceli tuż obok starej drewnianej strażnicy. W lipcu 1982 powołano komitet budowy Domu Strażaka w następującym składzie osobowym: Tomasz Osiński przewodniczący, twórca projektu strażnicy, Edward Łapa zastępca, Stanisław Nalepa koordynator, Marian Sawicki magazynier, Czesław Bobowski skarbnik, Irena Pitak księgowa. Do budowy włączyli się dosłownie wszyscy, wspierając druhów zarówno pieniędzmi, jak i robocizną. Po około trzech latach, 19 lipca 1985 r., uroczyście oddano do użytku część bojową. Stara strażnica została wyburzona i pozostała po niej tylko pamiątkowa kamienna tablica z roku 1930. Drugi etap budowy trwał do 22 sierpnia 1987 r., kiedy to, na uroczystość stulecia jednostki, oddano do użytku cały obiekt. Prezesem był wówczas Jan Lech, a naczelnikiem - Tadeusz Góralik. Budynek ten jest na bieżąco modernizowany, by wciąż odpowiadał potrzebom zmieniających się realiów życia społecznego.

Jednostka rozwija się, druhowie podnoszą sprawność i kwalifikacje, a dzięki gospodarności zarządów i hojności sponsorów oraz przychylności samorządu wciąż unowocześniana i rozszerzana jest baza sprzętowa. Jako jedna z pierwszych, w 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Poziom wyszkolenia druhów obrazuje fakt, że od 1960 r. jej reprezentacje 25 razy zwyciężały w zawodach gminnych, 22 razy w powiatowych, dwukrotnie zajmowały czołowe miejsca w województwie, a także należały do ścisłej czołówki w zawodach ogólnopolskich.

Jednostka OSP Myślenice - Dolne Przedmieście została odznaczona najwyższymi strażackimi odznaczeniami - Złotym Znakiem Związku i Medalem im. Bolesława Chomicza.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)