OSP Jawornik z nowym autem

OSP Jawornik z nowym autem

Najważniejszym wydarzeniem roku 2018 w OSP Jawornik było pozyskanie nowego samochodu pożarniczego MAN TGM z napędem na 4 koła za 865 tys. zł.

Jednostka otrzymała go z połączonej fundacji skarbu państwa za pośrednictwem Komendy Głównej PSP (400 tys. zł), gminy (345 tys. zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100 tys. zł) i środków własnych w wysokości 20 tys. zł. Podczas zebrania druhowie serdecznie dziękowali za to burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce, który – będąc wówczas posłem na Sejm – wniósł poprawkę podnoszącą pulę dotacji na zakup aut strażackich; ówczesnemu burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu i Radzie Miejskiej oraz pozostałym instytucjom. Wyrazili też dużą wdzięczność dla Jacka Warzechy, kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego UMiG, za pomoc w sporządzaniu dokumentacji i rozliczeniu dotacji.

Dodatkowo OSP Jawornik otrzymała 15 tys. zł od Fundacji Energa i tysiąc zł od Nadleśnictwa Myślenice na zakup wyposażenia samochodu. Do jego skompletowania brakuje jeszcze m.in. drabiny pożarniczej, przycinarki do drewna, stali i betonu oraz przenośnego sprzętu oświetleniowego. Urządzenia te jednostka zamierza kupić z darowizny fundacji Energa.

Nowy samochód zastąpił wysłużonego Stara 244, który został sprzedany, a posiadany już wcześniej lekki ford został doposażony w sprzęt do usuwania substancji ropopochodnych i kombinezon do usuwania gniazd owadów.

OSP Jawornik jest jednostką bardzo aktywną. W minionym roku uczestniczyła w 34 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 8 pożarów. Druhowie brali ponadto udział w ćwiczeniach i zawodach strażackich, a 8 z nich przeszło kolejne szkolenia specjalistyczne. Tradycyjnie jednostka zabezpieczała imprezy lokalne i gminne oraz uświetniała uroczystości parafialne i gminne, pielgrzymowała także do Łagiewnik. Współpracowała ze szkołą, przeprowadzając m.in. szkolenia specjalistyczne i ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet „Róża”, wraz z którym zorganizowała III Biesiadę Jawornicką. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, działająca przy jednostce, aktywnie włączyła się w zbiórkę na WOŚP. Przez cały rok prowadzone były pace społeczne w strażnicy i przy konserwacji oraz doposażaniu samochodów. Również w tym roku OSP Jawornik planuje dalsze prace przy remoncie strażnicy. Przy jednostce funkcjonuje też prężnie działająca orkiestra dęta.

Na zebranie jednostki w dniu 27 stycznia przybyli m.in.: starosta Józef Tomal, burmistrz Jarosław Szlachetka, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń i wiceprezes Marek Gubała, przedstawiciel powiatowej PSP Andrzej Łotocki, sołtys a zarazem radny powiatowy Władysław Kurowski, radny miejski Wacław Szczotkowski i Prezes Honorowy jednostki Jan Burkat oraz jej Członek Honorowy Anatol Norek. Gości powitał prezes jednostki Jarosław Norek.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Tadeusza Włocha. Sprawozdania z działalności OSP Jawornik w ubiegłym roku przedstawili prezes Jarosław Norek, naczelnik Paweł Cygan i skarbnik Stanisław Hudaszek.

W dyskusji poruszano aktualne sprawy strażackie i wiejskie. Przybyli goście dziękowali druhom za ich bezinteresowną pracę i oddanie, podkreślali zasługi jednostki, w tym znaczenie pracy wychowawczej z młodzieżą i życzyli jej wszelkiej pomyślności.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)