OSP Myślenice – Górne Przedmieście

Miasto 16 czerwca 2020 Wydanie 22/2020
OSP Myślenice – Górne Przedmieście

We wtorek 9 czerwca odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zakupu sprzętu z udziałem burmistrza Jarosława Szlachetki oraz przedstawicieli OSP Myślenice – Górne Przedmieście wiceprezesa Macieja Górki, skarbnika Jacka Górki oraz zastępcy naczelnika Marcina Buchty. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UMiG Myślenice reprezentował Jacek Warzecha.

– Wsparcie ze strony naszej Gminy wynika z realizacji umowy zawartej z Województwem Małopolskim, które udzieliło strażakom pomocy w związku z poniesionymi stratami spowodowanymi powodzią w maju 2019 r. Cieszę się, że pozyskujemy kolejne środki, które umożliwiają zakup wyposażenia bojowego przy wsparciu ze strony naszej Gminy. Jak wielokrotnie wspomniałem: wyposażenie strażaków ochotników jest dla mnie priorytetem – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na wniosek burmistrza podjęto uchwały w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla straży pożarnych. Druhowie z OSP Myślenice – Górne przedmieście otrzymali dofinansowanie 6,9 tys. złotych na zakup radiotelefonu nasobnego oraz dwóch specjalnych ubrań bojowych.