OSP na Zarabiu od 110 lat

OSP na Zarabiu od 110 lat

W 2017 r. Zarabie powinno było świętować jubileusz 110-lecia, jednak obchody przełożono na rok obecny i planowane jest połączenie go z poświęceniem nowego samochodu, pozyskanego pod koniec ubiegłego roku

Sprawozdania z działalności w minionym roku przedstawili prezes OSP Zarabie Grzegorz Panuś i naczelnik Marcin Panuś. W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac w strażnicy, w tym audyt energetyczny całego budynku, wjazd do nowo powstałych boksów garażowych od strony ulicy Parkowej, przeprowadzono część instalacji wodno-kanalizacyjnych w nowych garażach, dalsze prace adaptacyjne w garażach i w budynku strażnicy, w kotłowni zamontowano nowe okno, a awarie spowodowały konieczność dwukrotnej wymiany kotła c.o.

Jednostka 44 razy brała udział w akcjach bojowych, w tym w gaszeniu 7 pożarów. Aktywnie uczestniczyła w poszukiwaniu zaginionych osób, a ponadto zabezpieczała imprezy gminne, w tym Orszak Trzech Króli, Memoriał im. Stacha Cichonia, maraton i biegi uliczne, rummagedon, małopolski zlot MDP, ogólnopolski wyścig kolarski, a także uroczystości parafialne. Brała udział w ćwiczeniach komendanta gminnego, szkoleniach i kursach.

Najpoważniejszy ubiegłoroczny wydatek to zakup samochodu Iveco Eurocergo. Kwotę 754 974 zł pokrył Urząd Miasta i Gminy (ponad 400 tys. zł), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (ok. 250 tys. zł) i sponsorzy. Nowy samochód doposażono m.in. w spalinową i elektryczną pompę szlamową, ledowy maszt oświetleniowy, dwie pilarki Stihl. Jako darowiznę z Ministerstwa Sprawiedliwości jednostka pozyskała torbę medyczną PSP R1.

Na bieżący rok przewidziano m.in. wykonanie podjazdu od strony ul. Parkowej oraz termomodernizację budynku. Najważniejszym wydarzeniem będzie wspomniany jubileusz jednostki, połączony z poświeceniem nowego samochodu.

Podczas posiedzenia uzupełniono skład komisji rewizyjnej. Po rezygnacji jednego z jej członków wybrano do niej Mariana Łętochę.

Na zebranie druhów OSP Zarabie przybył Bartłomiej Siepak z PSP, prezes Waldemar Pachoń i Jan Litwa z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP, starosta Józef Tomal, przedstawiciel posła Jarosława Szlachetki - Dawid Chorabik.

W dyskusji starosta Józef Tomal gratulował jednostce osiągnieć oraz nowego samochodu. Przedstawił zaangażowanie powiatu myślenickiego w pomoc dla OSP, co stanowi chlubny wyjątek w Małopolsce, gdyż powiaty nie mają obowiązku współfinansowania straży ochotniczej. W tym roku starostwo – jak to było w latach poprzednich – wesprze kwotą 5 000 zł łącznie 12 straży. Poinformował też o modernizacji ulicy Zdrojowej i planowanej budowie ronda koło strażnicy.

Statystykę zdarzeń na terenie powiatu omówił Bartłomiej Siepak. Przedstawił też plan ćwiczeń, manewrów i zawodów strażackich. Zapowiedział kontrole techniczno-operacyjne w jednostkach. Jan Litwa nawiązał do akcji krwiodawstwa i turnieju wiedzy pożarniczej oraz turniejów strzeleckich dla MDP, a Waldemar Pachoń dziękował za udział w uroczystościach i zabezpieczanie imprez. Przedstawił plan zawodów i pielgrzymek. Powiedział, że w 2017 r. gmina przeznaczyła na straże ok. 3 mln zł. Kupione zostały 3 samochody bojowe, w tym 2 nowe dla Zarabia i Głogoczowa oraz 1 używany dla Trzemeśni. Zabierający głos gratulowali jednostce osiągnieć i dziękowali za jej ofiarną pracę, a poseł Jarosław Szlachetka, który osobiście wspierał Zarabie w pozyskaniu 250 tys. zł ze środków Komendanta Głównego PSP, przesłał jednostce adres gratulacyjno-uznaniowy.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)