OSP Osieczany

OSP Osieczany

Zebranie sprawozdawcze OSP Osieczany odbyło się w sali na nowo dobudowanym piętrze strażnicy. Ten i inne remonty obiektu możliwe były dzięki nagrodzie otrzymanej z UMiG oraz pozyskanym przez jednostkę darowiznom. W tym roku remonty w strażnicy będą kontynuowane.

Umiejętności zdobywania funduszy gratulował druhom burmistrz Jarosław Szlachetka, zapewniając jednocześnie, że gmina będzie wspierała działalność straży, nie tylko bojową, ale również kulturalną i społeczną na rzecz wsi.

Na zebraniu gościli ponadto członek zarządu powiatu Rafał Kudas, który poinformował o wspieraniu finansowanym przez powiat jednostek OSP (chociaż nie należy to bezpośrednio do zadań własnych powiatu), prezes zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemar Pachoń i członek zarządu Bogusław Żyła, a zarazem dyrektor miejscowej szkoły i członek OSP, radny miejski - druh Tomasz Wójtowicz, sołtys Józefa Wójtowicz, prezes stowarzyszenia „Nasze Osieczany” Bernadetta Panuś. Gości powitał prezes jednostki Józef Rykała, a zebranie prowadził Tomasz Wójtowicz. Przedstawili oni sprawozdania z działalności i finansowe.

Jednostka obok dorosłej, prowadzi też drużynę młodzieżową. W minionym roku trzykrotnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym raz w gaszeniu pożaru, a dwukrotnie wyjeżdżała do zdarzeń drogowych. Brała udział w ćwiczeniach komendanta gminnego oraz zabezpieczaniu imprez. Uczestniczyła w świętach i uroczystościach, prowadziła pogadanki prewencyjne w szkole, przygotowywała uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizowała pokazy sprzętu bojowego w przedszkolu i na festynie wiejskim. Współpracowała z parafią (w tym w organizacji Orszaku Trzech Króli), sołtysem, szkołą i stowarzyszeniem „Nasze Osieczany”.

Problemem okazuje się m.in. podejście pracodawców do zatrudnionych u nich druhów, a także zbyt mała liczba osób uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. W minionym roku jednostka dwukrotnie nie mogła wyjechać do akcji z powodu braku dyspozycyjności kierowcy.

W dyskusji właśnie za działalność na rzecz środowisk lokalnych druhowie otrzymali szczególnie serdeczne podziękowania. Z kolei druhowie, w podziękowaniu za wspieranie straży przez samorząd poprzedniej kadencji, przygotowali statuetkę okolicznościową dla Macieja Ostrowskiego, która zostanie wręczona przy najbliższej okazji. Wszyscy obecni gratulowali jednostce jej działalności, dziękowali za nią i życzyli dalszych sukcesów.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)