OSP w Jaworniku 46 akcji i 120-lecie OSP

OSP w Jaworniku 46 akcji i 120-lecie OSP

Miniony rok w OSP Jawornik przebiegł pod znakiem 120-lecia jednostki. Nie przeszkodziło to jednak w bardzo aktywnym uczestnictwie w działaniach ratowniczych oraz angażowaniu się w wydarzenia wiejskie i parafialne

Sprawozdania przedstawili prezes Jarosław Norek, naczelnik Paweł Cygan i skarbnik Stanisław Hudaszek. Jednostka brała udział w 46 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 2 pożarów i poszukiwaniu zaginionego mieszkańca Jawornika oraz w ćwiczeniach gminnych. Uczestniczyła w zabezpieczaniu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, wspierała młodzież w kwestowaniu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Członkowie MDP brali udział w turnieju wiedzy pożarniczej.

Druhowie wykonali wiele prac społecznych i gospodarczych w swoim obiekcie, w tym: ułożenie kostki brukowej na placu przed strażnicą, montaż lamp zewnętrznych, remonty klatki schodowej i części pomieszczeń oraz prace porządkowe wokół strażnicy. Uzupełniano sprzęt strażacki i elementy umundurowania. Dzięki pomocy posła Jarosława Szlachetki, jednostka ma szansę na zakup nowego samochodu pożarniczego. Jak informował prezes, jednostka ma zapewnione dofinansowanie 400 tys. zł z budżetu państwa i zabezpieczoną dopłatę z budżetu gminy w zbliżonej wysokości. Obecny samochód OSP Jawornik jest w złym stanie i służy już od 42 lat. Jak podkreślali wszyscy zabierający głos, jest to sprawa numer jeden w tym roku.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2017 był jubileusz 120-lecia jednostki, podczas którego wyróżnieni druhowie zostali odznaczeni medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa i odznakami Strażak Wzorowy. Pod koniec roku wieloletni prezes jednostki dh Jan Burkat został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Ponadto jednostka współorganizowała II Biesiadę Jawornicką. Druhowie pielgrzymowali do Łagiewnik, brali dział w uroczystościach wiejskich i parafialnych, współpracowali z organizacjami wiejskimi i z LGD Między Dalinem i Gościbią.

Na swoim zebraniu sprawozdawczym druhowie z Jawornika gościli starostę Józefa Tomala, burmistrza Macieja Ostrowskiego, prezesa miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemara Pachonia, przedstawiciela komendy powiatowej PSP Andrzeja Łotockiego, sołtysa i zarazem radnego powiatowego Władysława Kurowskiego, radnego miejskiego Wacława Szczotkowskiego i prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Róża” Edytę Starzec-Sobieszkodę.

W dyskusji starosta poinformował, że jednostka w Jaworniku otrzyma dofinansowanie z powiatu w wysokości 5000 zł. Powiat Myślenicki jako jedyny w Małopolsce wspiera straże, w tym roku pomoc taką, jak Jawornik, otrzyma 12 jednostek. Powiat udziela też jednostkom wsparcia rzeczowego. Wyraził uznanie dla odnowionej strażnicy, podkreślał z jednej strony zasługi seniorów, w tym honorowego prezesa jednostki Jana Burkata i członka honorowego Tadeusza Włocha, a z drugiej fakt, że w jednostce jest dużo młodzieży i młodych druhów. Burmistrz gratulował i dziękował za to, że jednostka wzorowo się rozwija, a jej strażnica staje się coraz lepszym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi. Nawiązał też do obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Waldemar Pachoń i Andrzej Łotocki przedstawili plan kursów, szkoleń, ćwiczeń i zawodów oraz dziękowali za akcję krwiodawstwa. Władysław Kurowski odczytał adres gratulacyjny z podziękowaniami od posła Jarosława Szlachetki. Podziękowania i życzenia druhom z Jawornika złożyła też Edyta Starzec-Sobieszkoda oraz wszyscy obecni goście.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)