OSP w Porębie z nagrodą „Floriana”

OSP w Porębie z nagrodą „Floriana”

W 2017 r. OSP Poręba wygrała ogólnopolski konkurs na najlepszą inicjatywę dla społeczeństwa w kategorii edukacja za prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

Zabranie sprawozdawcze w OSP Poręba rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych druhów oraz wręczenia przez najmłodszych członków MDP burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu i kierownik Idze Leśniewskiej kwiatów z podziękowaniem za znakomitą działalność świetlicy w budynku strażnicy. Prezes Agnieszka Motyka zaprezentowała statuetkę św. Floriana - trofeum zdobyte przez jednostkę w konkursie ogólnopolskim

Ona też powitała gości i prowadziła zebranie. Przybyli: starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, Marek Łatas, Monika Horecka z biura posła Jarosława Szlachetki, radny powiatowy Stanisław Suder, radny miejski Kazimierz Dąbrowski, Bartłomiej Siepak z PSP, prezes zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemar Pachoń, komendant miejsko-gminny Roman Ajchler, dyrektor szkoły w Trzemeśni Andrzej Jaśkowiec oraz prezes honorowy jednostki Tadeusz Szydlak.

Florian za świetlicę

Sprawozdania z działalności jednostki w 2017 r. przedstawili: prezes Agnieszka Motyka, sekretarz Marek Szarota i skarbnik Bogusław Jaśkowiec. W 2017 r. OSP Poręba wygrała ogólnopolski konkurs za najlepsze inicjatywy dla społeczeństwa w kategorii edukacja – za działanie prowadzonej przez nią Świetlicy Środowiskowej. Przy okazji tej informacji Agnieszka Motyka dziękowała burmistrzowi za coroczne wsparcie finansowe, prowadzącej ciekawe zajęcia Idze Leśniewskiej oraz darczyńcom - Tadeuszowi Szydlakowi i Kazimierzowi Dąbrowskiemu. Poinformowała też, że w miesięczniku „Strażak” w marcu ukaże się artykuł o OSP Poręba.

Rok w akcji

Jednostka liczy 60 członków, w tym 49 zwyczajnych i 11 honorowych. Prowadzi chłopięcą i dziewczęcą drużynę młodzieżową. W minionym roku brała udział w 12 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 6 pożarów. W zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym drużyna dorosła zajęła 6. miejsce, a drużyna dziewczęca – 4. miejsce w zawodach powiatowych. Młodzież z Poręby brała też udział w turnieju wiedzy pożarniczej. Dawid Czekaj zdobył II miejsce w kat. szkół podstawowych w etapie gminnym i awansował do etapu powiatowego. Jednostka czynnie angażuje się w życie wsi i parafii, chętnie pomaga, gdy zachodzi taka potrzeba i uczestniczy w świętach oraz uroczystościach. Druhowie prowadzą pogadanki prewencyjne i pokazy ratownictwa dla dzieci i młodzieży.

Remonty i modernizacje

W 2017 r. przeprowadzony został kapitalny remont garaży i stanowisk bojowych, na które to zadanie jednostka otrzymała 9 tys. zł z Komendy Głównej PSP, 10 771 zł od gminy, a pozostałą część kosztów pokryła ze środków własnych. Własnym sumptem, dzięki pracy społecznej gospodarzy obiektu, odnowiona też została sala główna oraz prowadzone były prace porządkowe na placu przy strażnicy. W roku bieżącym planowany jest remont budynku strażnicy wraz z termomodernizacją. Jest to zadanie bardzo kosztowne, ale jednostka ma nadzieję na pozyskanie pieniędzy z programów na termomodernizację. Problemem jest na razie brak gazu ziemnego, który pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie został doprowadzony do strażnicy do końca 2017 r. Druhowie mają jednak nadzieję, że problem zostanie rozwiązany i będą mogli przygotować tę potrzebną inwestycję.

Spotkali się z prezydentem Trumpem

Dziękując za pomoc i życzliwość dla jednostki burmistrzowi, staroście i sponsorom, Agnieszka Motyka opowiedziała też o wycieczce do Warszawy, na którą poseł Jarosław Szlachetka zaprosił 14 osób. Miały one okazję uczestniczenia na placu Krasińskich w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trampem. Dziękując mu za to wspomniała, że dzięki jego pomocy do tutejszej świetlicy wkrótce trafi 8 zestawów komputerowych, które zastąpią zużyty już sprzęt. Dziękowała ponadto dyrektorowi szkoły za udostępnianie druhom boiska oraz wszystkim osobom, które wspierają straż materialnie i rzeczowo.

Poseł Jarosław Szlachetka nie mógł przybyć na zebranie, ale przysłał jednostce list z gratulacjami i podziękowaniami, który odczytała reprezentująca go Monika Horecka.

Podziękowania, gratulacje, plany

Również obecni goście składali druhom z Poręby gratulacje i podziękowania za wspaniałą działalność. Bartłomiej Siepak poinformował o planowanych działaniach komendy powiatowej PSP oraz przedstawił statystykę zdarzeń w 2017 r. w naszym powiecie. Rekordowo dużą liczbę wyjazdów jednostki odnotowały z powodu ptasiej grypy. Burmistrz nawiązał do 100-lecia niepodległości Polski i budowanego Muzeum Niepodległości. Przypomniał, że na 500-lecie bitwy pod Grunwaldem Myślenice wystawiły bursę dla młodzieży. Muzeum będzie godnym uczczeniem obecnej wyjątkowej rocznicy.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)