Życzenia

OSP z dotacją na sprzęt

Region 17 września 2019 Wydanie 34/2019
OSP z dotacją na sprzęt
Pamiątkowa fotografia po podpisaniu umowy na dofinansowanie przez gminę zakupu sprzętu i wyposażenia dla pięciu jednostek OSP

Pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało dotację na wyposażenie sprzętowe z gminnego budżetu. W piątek 13 września burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowę z ich przedstawicielami.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotacja stanowi uzupełnienie środków, które cztery Ochotnicze Straże Pożarne pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Bezpieczny Strażak 2019”, a OSP Głogoczów – z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W oficjalnym podpisaniu umów oraz przekazaniu dotacji strażakom wzięła udział gościnnie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Dofinansowanie z gminy ortrzymają: OSP w Jaworniku – 8.750 zł z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka o szacunkowej wartości 17.502 zł; OSP Myślenice Górne Przedmieście – 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego o szacunkowej wartości 21.334,61 zł; OSP Myślenice Zarabie – 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka o szacunkowej wartości 24.000 zł; OSP w Zawadzie – 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania o szacunkowej wartości 9.706 zł; OSP w Głogoczowie – 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. hełmów bojowych i 4 par. butów specjalnych strażackich o szacunkowej wartości 6.400 zł.