Akcja

OSP zbudowało boisko w Bęczarce

OSP zbudowało boisko
w Bęczarce
Fot. Fot. R. Sobkowicz

Wielofunkcyjne, ogólnodostępne, monitorowane i oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią powstało w Bęczarce, dzięki tutejszej OSP, przy wsparciu gminy i środków z programu Leader, poddziałanie 19.2.

Aplikowaliśmy o dofinansowanie poprzez złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem a Gościbią. Dofinansowanie dostaniemy z programu Leader w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, a pieniądze wypłaci nam Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast pozostałe środki otrzymaliśmy jako pożyczkę od gminy Myślenice, co pozwoliło nam na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i budowy. Bez pomocy samorządu gminy byłoby to niemożliwe, sami nie udźwignęlibyśmy takiej inwestycji, służącej wszystkim mieszkańcom naszej wsi – mówi prezes OSP Bęczarka Wojciech Jamrozik.

Dla OSP aplikowanie o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych było nowym doświadczeniem i dużym wyzwaniem. Ale straż podjęła się go, mając na uwadze potrzeby wsi. Powstało miejsce integrujące wieś, stwarzające nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowe boisko ma bardzo korzystną lokalizację; w centrum wsi, w bliskim sąsiedztwie szkoły i strażnicy. Umożliwi to oczywiście korzystanie z boiska także podczas lekcji wuefu. Rozmiary 25 x 46 m umożliwiają rozgrywanie na nim różnego rodzaju gier i meczów, a sztuczna nawierzchnia i oświetlenie – korzystanie z boiska przez cały rok.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)