OŚWIADCZENIE BURMISTRZA JAROSŁAWA SZLACHETKI

Miasto 25 czerwca 2019 Wydanie 23/2019
OŚWIADCZENIE BURMISTRZA JAROSŁAWA SZLACHETKI

Drodzy Mieszkańcy,

Pragnę poinformować, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej podejmowana była uchwała w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Głosowanie poprzedzone było przedstawieniem Raportu o stanie gminy za rok 2018. Pomimo, że taki raport był przedłożony Radzie po raz pierwszy w historii, zdumiewa fakt, że radni nie podjęli jakiejkolwiek dyskusji w tym temacie. A szkoda, gdyż była to okazja do zapytania o wiele spraw związanych z bieżącą sytuacją i kondycją gminy Myślenice.

Jeszcze bardziej jestem zdziwiony wynikiem głosowania, w którym nie udzielono mi wotum zaufania, gdyż raport o stanie gminy dotyczył roku 2018, w którym sprawowałem urząd burmistrza zaledwie kilka tygodni. Jak pokazuje choćby ta sytuacja, Radni KWW Macieja Ostrowskiego wraz z radnymi KWW Bez Układów nie chcą współpracy na rzecz mieszkańców, a prowadzą jedynie do destrukcji i destabilizacji funkcjonowania gminy Myślenice. Po raz kolejny udowodnili, że tworzą niepisaną koalicję i w kluczowych momentach głosują razem. Trzeba zaznaczyć, że dwukrotne nie udzielenie wotum zaufania może skutkować koniecznoscią przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

W moim przekonaniu jest to wyrachowane działanie radnych KWW Bez Układów (G. Ambroży, W. Malinowski) oraz KWW M. Ostrowskiego

(J. Błachut, Cz. Bisztyga, K. Ostrowski, E. Lejda-Kuklewicz, T. Wójtowicz, J. Podmokły, B. Podmokły, J. Cachel, I. Kutrzeba), obliczone na odwołanie nowo wybranego burmistrza, któremu mieszkańcy rekordową liczbę głosów dali mandat zaufania na najbliższe 5 lat. Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców, że pomimo takiego rozstrzygnięcia nie ustanę w realizacji mojego programu dla Myślenic, który przyszło mi realizować wraz z radnymi wspierającego mnie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Szlachetka - Burmistrz MiG Myślenice

Relacja z sesji z dnia 24 czerwca w następnym wydaniu Gazety Myślenickiej