Otwarcie klubu seniora

Region 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Otwarcie klubu seniora

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej w atmosferze świątecznej odbyło się podsumowanie działalności pięciu Ośrodków Wsparcia dla Osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

Trzyletnią działalność Klubów Międzypokoleniowych podsumowała Urszula Topa - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Seniorzy działający w Wiśniowej założyli Stowarzyszenie Artystyczne Teatr, Kultura i My.

Grupa licząca kilkadziesiąt osób od kilku lat spotyka się i aktywnie działa wewnątrz i na zewnątrz swojej organizacji, pracują z dziećmi i dla dzieci, przygotowując przedstawienia, działając na rzecz słabszych, chorych lub potrzebujących.

Podczas spotkania dokonano uroczystego przecięcia wstęgi do nowej siedziby stowarzyszenia - budynku ,,Starej Kuźni”. Dokonali tego seniorzy wespół z wójtem Bogumiłem Pawlakiem oraz byłym wójtem Wiesławem Stalmachem.