Otwórzmy przed nimi życie

Otwórzmy przed nimi życie
Ulicami miasta po raz pierwszy przeszedł marsz pod hasłem Godni świętowania Fot. Piotr Jagniewski

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Myślenicach zaprosiło wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wcześniej ulicami miasta po raz pierwszy przeszedł marsz pod hasłem „Godni świętowania”

Uroczystości rozpoczęła msza w myślenickim Sanktuarium. Tuż po godzinie jedenastej kolorowy i rozśpiewany korowód, przy wtórze orkiestry wszedł na Rynek głośno pozdrawiając obecnych. W tym szczególnym dniu osobom niepełnosprawnym towarzyszyli, idąc na czele pochodu, poseł Jarosław Szlachetka, wójtowie Tokarni i Lubnia - Władysław Piaściak i Kazimierz Szczepaniec oraz Władysław Kurowski. Na scenie programy artystyczne prezentowały kolejne placówki, a gry, konkursy i zabawy integracyjne prowadzili: Dorota Ruśkowska i Wiktoria Lewicka.

- Dzień ten jest okazją do uświadomienia społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest również okazją do zwrócenia uwagi na bariery istniejące w społeczeństwie m.in. edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp. Uniemożliwiają one funkcjonowanie w miarę możliwości psychoruchowych osób z niepełnosprawnością intelektualną - tłumaczy Marcin Jamróz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Od lat 5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne wyrażają tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o taki sam dostęp do wszystkich dóbr, z jakich korzystają obywatele; do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Myślenickie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządowa, którą tworzą rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczona przez nich pomoc, rehabilitacja i edukacja są niezbędne dla ich podopiecznych. Koło prowadzi szereg placówek takich jak: Ośrodek Wczesnego Wspomagania dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do 7 roku życia, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) dla podopiecznych od 3 do 25 roku życia, który umożliwia realizację obowiązku szkolnego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych, którzy ukończyli 25 rok życia. Ponadto organizuje szereg imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców. W chwili obecnej obejmujemy wsparciem ponad 250 osób: dzieci, młodzież i dorosłych z terenu naszego powiatu i okolic.

- Udało nam się zmienić życie wielu osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin. Osoby niepełnosprawne zaczęły uczestniczyć w lokalnym życiu na równych prawach - są aktywni i szczęśliwi. Dużą szansą stał się dla nich Oddział Przysposabiania do Pracy, który zastał utworzony przy OREW. Naszym mottem działania jest hasło „Otwórzmy przed nimi życie”. Realizując to hasło wspólnie otwórzmy przed osobami z niepełnosprawnością szansę na godne życie - kończy Marcin Jamróz.