Festiwal lata

Palący problem

Region 9 kwietnia 2019 Wydanie 14/209
Palący problem
Z jednej strony las, z drugiej domy, a w środku płoną trawy Fot. Fot. z arch. Straży Miejskiej

Strażnicy miejscy przestrzegają! W pożarach traw giną ludzie i zwierzęta.

– Znowu wraz z wiosną płoną trawy i rozprzestrzeniają się pożary. Ostatnio na gorącym uczynku przyłapani zostali dwaj sprawcy i wszczęto wobec nich postępowanie karne. Nie ma i nie będzie zgody, na te działania. Ten sezon na głupotę trzeba jakoś zatrzymać, nim dojdzie do jakieś tragedii! – mówi Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej w Myślenicach

– Obecnie monitorujemy tendencję wypalania traw poprzez patrolowanie, gromadzenie i przekazywanie sobie nawzajem informacji dotyczących wiosennego zagrożenia pożarowego. Każdy podpalacz musi liczyć się z mandatem lub skierowaniem wniosku do sądu karnego – przestrzega.

Osoba, która poprzez wypalanie traw niszczy środowisko i zagraża bezpieczeństwu zwierząt i ludzi, musi liczyć się z karą grzywny do 5.000 zł, a w szczególnych przypadkach, gdy wywołany pożar zagrozi życiu lub zdrowiu osób, z karą do 10 lat pozbawienia wolności. Bez względu czy podpalaczami kieruje tradycja, nuda czy głupota, brak wyobraźni czy też niewiedza, wypalanie traw to niszczenie całego małego ekosystemu – to katastrofa ekologiczna.

Do tych, do których nie przemawiają argumenty biologów i geologów, skierowana jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Znajduje się w niej zapis o zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, pod karą grzywny lub aresztu. W tych i innych przypadkach obowiązują również przepisy przeciwpożarowe. Najważniejsze z nich to zakaz rozpalania ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscach narażonych na zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów w mniejszej odległości od tych obiektów, niż 10 m oraz zakaz wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań czy lasów.