Pamięć i wdzięczność

Pamięć i wdzięczność
Pamięć i wdzięczność

Wzruszające chwile przeżywali wszyscy zgromadzeni podczas tradycyjnej niedzielnej mszy świętej 19 sierpnia na Polanie Mikołaj. Miała ona szczególny charakter, bowiem wiązała się, jak podkreślił ksiądz prymicjant Artur Czepiel rodem z Górnego Przedmieścia, z trzema wyrazistymi akcentami: wdzięcznością za odnowienie kapliczki św. Mikołaja, ku pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, pożegnaniem z parafii Św. Brata Alberta ks. Józefa Małoty

Osobiście ks. Artur wyraził także olbrzymią wdzięczność parafianom za to, że wspierali go zawsze podczas nauki w seminarium duchownym i umacniali modlitwą w dostąpieniu sakramentu kapłaństwa. Na Polanie Mikołaj tradycyjnie zgromadzili się licznie wierni nie tylko z parafii św. Brata Alberta, ale również z sąsiednich parafii, dopisała orkiestra reprezentacyjna miasta i gminy Myślenice pod dowództwem kapelmistrza Zygmunta Rozuma, która przybyła wprost z uroczystości religijnych w Kalwarii. Liturgię mszy świętej uświetniła grupa oazowa, przy ołtarzu stanęła również delegacja pocztu sztandarowego niezawodnych strażaków OSP Górne Przedmieście oraz Koła Łowieckiego „Orzeł”.

Przybyli także ksiądz proboszcz parafii Św. Brata Alberta Adam Pawicki, burmistrz Maciej Ostrowski, starosta Józef Tomal, radny sejmiku województwa małopolskiego Mieczysław Kęsek, sekretarz gminy Bronisław Poradzisz, radni miejscy i powiatowi.

Jak zawsze wspaniale i z humorem witała wszystkich szefowa Koła Gospodyń Górnego Przedmieścia Halina Bzowska dziękując dobroczyńcom za piękne odnowienie (po 19. latach) kapliczki św. Mikołaja, przy której olbrzymi udział mieli uczynni druhowie OSP Górne Przedmieście. Nabożeństwo rozpoczęło się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę, wciągnięcie biało - czerwonej flagi na maszt.

Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ksiądz prymicjant Artur Czepiel w asyście ks. Józefa Małoty i ks. Wojciecha Leśniaka. W przejmujących słowach homilii ksiądz Artur podkreślał i tłumaczył, za co jesteśmy i powinniśmy być wdzięczni gromadząc się na tym szczególnym dla Myśleniczan miejscu - Polanie Mikołaj: za dar możliwości przyjęcia Chrystusa w postaci komunii świętej, kult pamięci dla poległych na ołtarzu wolności niepodległej Polski, księdzu Józefowi Małocie za pełną poświęcenia ośmioletnią posługę kapłańską w parafii św. Brata Alberta, Kołu Gospodyń Górnego Przedmieścia, ofiarnym strażakom OSP Górne Przedmieście i sponsorom, za odnowienie kapliczki. Ksiądz Artur poświęcił nowo wyremontowaną kapliczkę, a po odegraniu na cześć poległych partyzantów marszu żałobnego, pobłogosławił wiernych.

Na zakończenie uroczystości ze wzruszeniem przedstawiciele parafii św. Brata Alberta żegnali księdza Józefa Małotę: wierszem Halina Bzowska, pieśnią grupa oazowa, którą z wtórem orkiestry śpiewali wszyscy zgromadzeni, także służba liturgiczna, piłkarska drużyan minisrantów, burmistrz, strażacy, Koło Gospodyń Górnego Przedmieścia, piłkarze LKS Górki, myśliwi i parafianie wręczając pamiątki, upominki i róże. Orkiestra zagrała „Sto lat” i „Góralu czy ci nie żal”, przy gromkim wtórze śpiewu zgromadzonych na Polanie. Ksiądz Józef Małota w dalszej swojej posłudze kapłańskiej obejmuje parafię w Luborzycy (powiat krakowski).

Należy jeszcze dodać, że uroczystości niedzielne poprzedziło 15 sierpnia podczas święta Matki Boskiej Zielnej tradycyjne wniesienie do kościoła św. Brata Alberta przez Koło Gospodyń Górnego Przedmieścia wieńca dożynkowego w kształcie korony splecionego ze zbóż, kwiatów i ziół oraz chleba z tegorocznych zbiorów.

Przebieg prac konserwacyjnych i remont kapliczki św. Mikołaja przedstawimy w jednym z najbliższych numerów Gazety Myślenickiej.

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.