Panorama Myślenic z lat 50-tych

Panorama Myślenic  z lat 50-tych

Panorama Myślenic z końca lat 50. ubiegłego wieku w kierunku południowo-wschodnim, wykonana z wieży kościoła parafialnego NNMP w Myślenicach. Dla młodszego pokolenia określenie widocznych miejsc i budowli może stanowić obecnie nie lada problem, ponieważ wiele z nich już nie istnieje, bądź zmieniły swój wygląd lub otoczenie. Dzięki myśleniczaninowi Jackowi Hołujowi, który zawsze życzliwie służy swą wiedzą i pomocą, udało mi się przywrócić informacje dotyczące niektórych budynków widocznych na tym unikatowym zdjęciu. Budynek oznaczony numerem 1. - to Dwór Dolnowiejski przy obecnej ulicy Stefana Żeromskiego, wraz z ogrodem, stawem i wysokimi starymi lipami. W miejscu tym obecnie funkcjonuje Przedszkole nr 4 w Myślenicach. Budynki oznaczone numerem 2. to domy mieszkalne przy dawnej ulicy Krzywej (fragment obecnej ulicy K. I. Gałczyńskiego), prowadzącej od potoku Bysinka do Rynku, natomiast budynki oznaczone numerami 3. i 4. to nieistniejąca już myślenicka synagoga żydowska oraz drukarnia Fadena. Na szczególną uwagę zasługuje również budynek obecnej Spółdzielni Spożywców „Społem” oznaczony numerem 5. Na jego dachu w czasie wojny, okupant umieścił stanowisko strzelecko - obserwacyjne drogi Kraków - Zakopane przebiegającej wówczas przez centrum naszego miasta. Zdjęcie nieznanego autora pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich Józefa Stanisława Błachuta.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.