Parafianie przywitali nowego proboszcza

Parafianie przywitali nowego proboszcza
Fot. Ryszard Sobkowicz

Nowy proboszcz, ks. Zdzisław Balon objął parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w niedzielę 1 lipca. W progu kościoła parafianie powitali go chlebem i solą oraz wręczyli mu klucze do świątyni

Następnie kapłani wraz ze służbą liturgiczną uroczyście wprowadzili ks. proboszcza do ołtarza. Mszę koncelebrowali wraz z nim księża: wicedziekan Józef Stopka, prałat Karol Jarosz, rodak Stanisław Wójcik, wikary Mirosław Smyrak i neoprezbiter, który od sierpnia podejmie posługę w parafii - Marcin Filar.

Na początku ks. kanonik Józef Stopka - proboszcz parafii w Zakliczynie i wicedziekan myślenicki - odczytał dekret ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zwalniający ks. Zdzisława Balona z posługi proboszcza w Chrzanowie - Kościelcu i powołujący go do Myślenic. Dekret określa też procedurę przekazania nowemu proboszczowi majątku kościelnego w obecności wyznaczonych księży.

Witając się z nowa parafią, ks. Zdzisław Balon nawiązał do postaci wybitnego kapłana myślenickiego Sanktuarium ks. Józefa Bylicy, który pracował wcześniej we Włosienicy koło Oświęcimia, skąd pochodzi nowy ks. proboszcz i udzielił mu sakramentu chrztu. Myślenic są mu znane od dzieciństwa, gdyż przyjeżdżał tu na Zarabie jeszcze jako dziecko. Serdecznie dziękował kapłanom pracującym w Sanktuarium za ich posługę i wkład w rozwój parafii - ks. Stanisławowi Makowskiemu, któremu życzył powrotu do zdrowia, ks. Andrzejowi Burkowi, ks. prałatowi Karolowi Jaroszowi za 15 lat prowadzenia parafii. - Mam świadomość, że wchodzę w ich trud i będę kontynuował ich pracę w tej pięknej świątyni - mówił. Pozdrowił też wszystkich księży, siostry franciszkanki, wspólnoty parafialne, osoby chore, starsze, przebywające w szpitalach, służby kościelne i wszystkich parafian.

W kazaniu nawiązał do treści czytanej ewangelii i rąk kapłańskich, które są przedłużeniem rąk Chrystusowych. Nakładając ręce, Jezus wskrzesza córkę Jaira, Jego ręce błogosławią i podnoszą upadających, ich dotyk dokonuje cudów. Ręce ludzkie są słabe i tylko dzięki mocy Jezusa mogą działać, dlatego tak ważne jest wspieranie kapłanów modlitwą. Mówił również o drugiej postaci w czytanym fragmencie ewangelii - bogatej wdowie, która dotknęła płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Wskazywał na moc bliskości Boga, jego dotyku, którego wierni mogą doświadczyć w Eucharystii. Prosił patronkę parafii, Myślenicką Panią, o przewodnictwo w swojej posłudze i opiekę. Następnie złożył uroczyste wyznanie wiary.

Podczas Eucharystii śpiewał chór Laudate Dominum, a przy ołtarzu asystował sztandar OSP Myślenice-Śródmieście. W końcowej części mszy nowy ks. proboszcz złożył przyrzeczenie na ewangelię, podpisał dokumenty, otrzymał księgę chrztów, a przedstawiciele rady parafialnej i Caritas Betania podarowali mu stułę. Ks. Mirosław Smyrak zapewnił go o modlitwie w jego intencji prowadzonej codziennie przez Margaretki.

 

Nowy proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach, ks. Zdzisław Balon urodził się 28 listopada 1956 roku we Włosienicy koło Oświęcimia. Lata dzieciństwa i młodości związał ze swoją rodzinną miejscowością i parafią św. Michała Archanioła. W roku 1975 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i ze świadectwem dojrzałości zgłosił się do Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 1975 roku rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne i formację duchową. Obronił pracę magisterską z teologii praktycznej, a 17 maja 1981 roku na Wawelu z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszą parafią ks. Zdzisława była wspólnota Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej. Jako wikariusz pracował w Wadowicach, Jabłonce i Krzeszowie, skąd skierowany został do Kolegiaty Akademickiej św. Anny w Krakowie, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego w latach 1989-1995. Opuścił Kraków w roku 1995 i wolą Metropolity Krakowskiego został proboszczem Parafii M.B. Królowej w Murzasichlu na Podhalu. Wśród górali duszpasterzował przez kolejne 7 lat, by w roku 2002 zastąpić odchodzącego na kapłańską emeryturę ks. dziekana Antoniego Pawlitę w parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

W ciągu 5 lat proboszczowania dał się poznać jako wspaniały duszpasterz i znakomity gospodarz. Zmieniało się otoczenie kościoła - wspólnie z radą parafialną podejmował coraz to nowe zadania remontowe. W uznaniu jego zasług Rada Miasta Mszany Dolnej 16 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę o nadaniu księdzu Zdzisławowi Balonowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Latem 2007 roku ks. Zdzisław Balon został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu, gdzie posługiwał do obecnej chwili.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)